MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ BOTOŞANI

BOTOŞANI,  str. Unirii, nr. 10,  cod 710233Tel: 0231/516925 Fax: 0231/516925  email : djcbotosani@gmail.com

home

SCURT ISTORIC
        Instituţia  s-a înfiinţat prin Decretul  nr. 101/1990 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, cu denumirea de Inspectoratul Judeţean pentru Cultură, ca organism localde specialitate al administraţiei de stat.La data de 19.01.2001,  prin H.G. nr. 28, InspectoratulJudeţean pentru Cultură, se reorganizează ca Inspectorat pentru Cultură şi Culte, fiind serviciu public descentralizat, cu personalitate juridică a Ministerului Culturii şi Cultelor.             La data de 13.03.2001, prin H.G. 286, Inspectoratul Judeţean pentru Cultură şi Culte se reorganizează în Direcţie Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul cultural Naţional, prin comasare cu Oficiul Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional, D.J.C.C.P.C.N. Botoşani fiind serviciu public descentralizat, cu personalitate juridică  a M.C.C.
               Prin H.G. nr. 742/3 iulie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor (Monitorul Oficial nr. 493/8 iulie 2003), se abrogă H.G. nr. 28/2001.
Prin H.G. nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor), se abrogă H.G. nr. 742/2003.Prin H.G 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului culturii si patrimoniului national se aproba actuala forma de organizare a institutiei.
In anul 2013 numele institutiei se modifica sub titulatura de Directia Judeteana pentru Cultura Botosani.

copyright djcbotosani