MINISTERUL CULTURII 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ BOTOŞANI

BOTOŞANI,  str. Unirii, nr. 10,  cod 710233Tel: 0231/516925 Fax: 0231/516925  email : djcbotosani@gmail.com

home

                            Buletin informativ

 

 https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35

Informaţii de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

Hotărărea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare

 

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

Structura organizatorică

 

Programul de funcţionare şi programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

 

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

}Numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice

 

 

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

 

Informarea publică directă a persoanelor

Adam Roxana Alina 

Consilier asistent 

Compartimentul patrimoniu mobil şi imaterial 

nr. telefon: 0231 515 173

adresă de e-mail:  djcbotosani@gmail.com

 

 d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

Coordonatele de contact

 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

 

f) programele si strategiile proprii;

 

Programele Ministerului Culturii 

Plan Strategic

Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului naţional pentru perioada 2014 - 2020

 

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

 Lista cuprinzând documentele de interes public

 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

 

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Formular  tip pentru reclamaţie administrativă 

 

 RAPOARTE LEGEA 544/2001

Raport 2020

Raport 2021

Raport 2022

Raport 2023

INTEGRITATE 

Declaraţie asumare agenda SNA  2021-2025

RAPORT SNA 2023