Home

MINISTERUL CULTURII

DIRECTIA PENTRU CULTURA BOTOSANI

Solicitare informaţii de interes public

 

 

Formular  tip pentru solicitarea de informaţii publice

 

1. Reglementări legale privind liberul acces la informaţiile de interes public

o                 Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

o                 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

 

2.Proceduri privind accesul la informaţiile de interes public

Informaţiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă). 

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ şi sunt disponibile pe website. 

Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute sa fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorităţii publice, in condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

3. Modalităţi de adresare a solicitărilor: 

a) verbal  

Informarea publică directă a persoanelor 

la nr. de telefon: 0231515173

Informarea presei 

la nr. de telefon: 0231515173               

b) pe suport de hârtie

la adresa: str. Unirii nr.10 Botosani

c) pe suport electronic

Informarea publică directă a persoanelor

la adresa de e-mail: djcbotosani@gmail.com

Informarea presei

la adresa de e-mail: djcbotosani@gmail.com