NUMELE SI COORDONATELE

___________________________

___________________________

___________________________

 

CĂTRE,

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

 

ÎNŞTIINŢARE

Privind intenţia de vânzare a imobilului

 

din___________________ Str. ______________________________ nr.________

înscris în Lista Monumentelor Istorice M.O.670bis/2010 poz.____ cod _________________

 

Subsemnatul _______________________________________________________, declar pe proprie răspundere ca sunt proprietarul imobilului din Botosani- str. ___________________________________________, nr.__________, conform documentului anexat si ca imobilul nu face obiectul unor litigii.

Având in vedere cele declarate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 4.alin (4) din Legea 422/2001 republicată noiembrie 2006, privind protejarea monumentelor istorice, va înştiinţam cu privire la intenţia de a vinde imobilul si va solicitam să ne comunicaţi dacă Ministerul Culturii si exercita dreptul de preemtiune in conformitate cu prevederile art.4, alin (4) sau art.26, alin (l), paragraful 26, din Legea 422/2001.

Precizam că imobilul este compus din teren in suprafaţa de ___________mp si construcţii care au o suprafaţa construita desfşurata de ___________ mp, un regim de înălţime ____________, valoarea de vânzare fiind de______________ lei adică _________ euro/mp.

Anexat depunem :

         copie legalizata după actul de proprietate

         cadastrul imobiliar

         planuri ale imobilului monument istoric cu marcarea suprafetelor care fac obiectul vânzării,

         fotografii interior si exterior

 

 

Calitatea : ____________________

Numele si prenumele: