MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ BOTOŞANI

 

                                                                                                                 B O T O Ş A N I

                                             

PATRIMONIU  2018

Buletin Informativ

 

 

Str. Unirii nr. 10, tel. +40231/516925; +40231515173

e-mail: djcbotosani@gmail.com

 

Lucrare editată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Botoşani

Coordonator: Prof. Dănuţ Huţu

Colectivul de redactare: Petrariu Elena Dana, Maria Spatariu, Tăutu Gabriela

Buletinul informativ „Patrimoniu 2010” se doreşte a fi o imagine a judeţului Botoşani, cuprinzând informaţii legate de localităţi, istoric, aşezăminte de cultură, lăcaşuri de cult, monumente istorice, evenimente culturale, tradiţii, personalităţi, informaţii şi imagini menite să trezească interesul spre a cunoaşte acest ţinut nordic „unde se agaţă harta-n cui” dar, care păstrează atâta istorie, tradiţie, cultură.

Pentru orice trăitor pe meleaguri botoşănene, pentru orice turist aflat pe urmele lui Eminescu, Enescu, Iorga, Luchian, buletinul de faţă poate fi un ghid, o ofertă turistică, o provocare de a ne cunoaşte acasă, de a visa şi hoinări pe locuri încărcate de poezie, de culoare, istorie şi melos.

 

 

Botoşani – file de istorie şi cultură

Argumente pentru trasee turistice, culturale, ecumenice

 

Parte din spaţiul geografic al României, ţinutul nordic, „unde se agaţă harta-n cui”, judeţul Botoşani a fost martorul din cele mai vechi timpuri al unor importante evenimente istorice care l-au marcat şi l-au definit ca un colţ de rai dătător de genii.

Începuturile istoriei pe meleagurile botoşănene se pierd în negura vremilor. Aşezările omeneşti sunt descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate, încă din paleoliticul inferior la Mitoc, Bodeasa Ghireni, Slobozia – Hăneşti sau Ripiceni. Paleoliticul mijlociu este reprezentat prin aşezările de la Ripicieni, Mitoc, iar descoperirea de o importanţă unică pentru România, reprezentând un adăpost uman, este un punct de atracţie al Muzeului Judeţean Botoşani. Paleoliticul superior este şi el identificat prin descoperirile de la Ripiceni, Mitoc, Bobuleşti, Crasnaleuca, Răuseni, Santa Mare, Cristineşti, Ibăneşti, Sarafineşti, unde s-au găsit urme de locuire. Perioada neolitică este reprezentată prin diferite culturi dintre care bine definită în diferite puncte din judeţ fiind cultura Cucuteni. Acum începe confecţionarea uneltelor şi concomitent, dezvoltarea unor meşteşuguri casnice: torsul, ţesutul, olăritul, conturându-se totodată aşezări stabile. Între descoperirile arheologice reprezentând îndeosebi vase aparţinând culturii Cucuteni, menţionăm săpăturile de la Truşeşti (sau descoperit 98 de locuinţe), Drăguşeni, Corlăteni, Brăeşti, Dorohoi, Ripiceni. Descoperirile din epoca bronzului sunt la Cucorăni, Orăşeni Deal, Ripiceni, Ibăneşti, semnalând ultima fază a epocii bronzului, aparţinând culturii Noua, fiind reprezentată prin descoperirile de la Truşeşti, Corlăteni, Albeşti, Dorohoi, Hudum sau Ilişeni (Santa Mare). Epoca fierului este reprezentată în judeţ prin descoperile de la Liveni, Hăneşti, Ripiceni, Răuseni, Cătămărăşti, Răchiţi, Stânceşti, Lunca (Vârfu Câmpului), Ibăneşti. Mergând mai departe pe cursul istoriei semnalăm descoperirile din perioada statului dac condus de Burebista, cele mai importante fiind cetăţile traco-getice de la Stânceşti. Descoperirile semnalează obiecte de ceramică, vârfuri de săgeţi din bronz şi fier. De o valoare deosebită este considerată o piesă din aur reprezentând un animal cu cap de mistreţ, trup de peşte şi coadă de pasăre. Mai apoi semnalăm urmele de locuire dacică la Botoşani, Cucorăni, Bobuleşti, Dângeni, Stânceşti, Ştefăneşti.

Începând din sec.III e.n. şi timp de zece secole, românii au suportat trecerea succesivă a valurilor de populaţii migratoare. Perioada cuprinsă între sec.VI-X este atestată pe teritoriul judeţului Botoşani prin descoperirile arheologice de la Cucorăni, Ibăneşti, Dorohoi, Lozna, Fundu Herţii, Dersca, Oroftiana, Tudora, Todireni, susţinând continuitatea locuirii pe aceste meleaguri.

Epoca feudală este reprezentată în judeţ de primele atestări documentare: Horlăceni (1384), Rogojeşti (1397), Tudora (1400), Vorona (1403), Dorohoi (1408), Dobârceni (1427), Botoşani (1439).

Semnificativă este legătura acestui colţ de ţară cu numele lui Ştefan cel Mare care a şi ctitorit două biserici: Dorohoi (1495), Popăuţi-Botoşani (1496) sau a fiului său Petru Rareş din timpul căruia datează prin sârguinţa Elenei-Doamna Bisericile Sf. Gheorghe (1551) şi Uspenia (1552). Încă din vechime, despre Botoşani se ştia că are cel mai mare iarmaroc din ţară. Lupta pentru Unire a adus în prim plan şi multe figuri de botoşăneni, după cum, în Războiul pentru Independenţă sau în cele două războaie mondiale mulţi botoşăneni şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă.

Un alt moment marcant al istoriei neamului care se leagă şi de Botoşani, este Răscoala din 1907 izbucnită la Flămânzi.

În perioada istoriei care a urmat şi Botoşanii s-au înscris cu urcuşuri şi coborâşuri, cu iniţiative şi cu o puternică implicare umană.

Acest nord românesc cu văi şi dealuri domoale a dat ţării figuri remarcabile în domeniul culturii, ştiinţelor, artelor, care conferă Botoşanilor pe bună dreptate, apelativul de „Judeţul geniilor”, amintind pe lângă titanii Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae Iorga, Ştefan Luchian, un număr impresionant de scriitori, artişti plastici, naturalişti, matematicieni, filosofi, medici, critici, publicişti. Toată această „zestre grea” onorează şi obligă deopotrivă autorităţile locale, instituţiile de profil să menţină ştacheta ridicată, să stocheze informaţiile, să le pună în valoare, să iniţieze manifestări de educare şi formare şi să creeze cadrul pentru continuarea tradiţiilor, datinilor, valorilor aparţinând patrimoniului imaterial, mobil şi imobil.

Trasee turistice:

 1. Botoşani – Agafton – Corni – Vorona – Tudora
 2. Botoşani – Ipoteşti – Cucorăni – Bucecea – Vârfu Câmpului – Mihăileni –spre Ucraina (pe la Punctul de frontieră Siret)
 3. Botoşani – Cerviceşti – Brăeşti – Văculeşti – Dorohoi – George Enescu – Darabani – Păltiniş (Crăiniceni) – Rădăuţi Prut – Miorcani – spre Republica Moldova (pe la Punctul de frontieră Lipcani)
 4. Botoşani – Dorohoi – Şendriceni – Hilişeu-Horia – Pomârla – spre Ucraina (pe la Punctul de frontieră Racovăţ)
 5. Botoşani – Săveni – Avrămeni – Mitoc
 6. Botoşani – Săveni – Drăguşeni - Coţuşca – Viişoara
 7. Botoşani - Coşula – Flămânzi – Frumuşica
 8. Botoşani – Truşeşti – Ştefăneşti – spre Republica Moldova (pe la Punctul de frontieră Stînca)

 

Lucrarea de faţă se vrea o modestă informare a comunităţilor locale, dar şi a potenţialilor turişti interesaţi să ne cunoască. De aceea, am realizat această succintă prezentare care poate fi o invitaţie de a vedea cu ochii şi cu sufletul câteva trasee care pot oferi monumente istorice, de arhitectură, situri arheologice (consemnate în Lista Monumentelor Istorice), locuri de agrement, muzee.

Vino, porneşte pe cărări odată străbătute de domnitori, boieri de viţă, tineri care au devenit mai apoi „nume” în istorie, literatură, pictură, ştiinţă şi, din iubire pentru meleagurile natale au lăsat „urme” care merită să fie cunoscute!

Prof. Dănuţ Huţu

Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură

  Botoşani

 

 
 

 

 

Stema_Botosani_2010

MUNICIPIUL BOTOŞANI

 

 

 

 

 

 1. Atestare documentară:1439 (Letopiseţul Ţării Moldovei – Grigore Ureche)
 2. Suprafaţă: 4136 ha
 3. Populaţie totală stabilă: (2009): 116.669 locuitori (români, germani, evrei, ţigani, ucraineni, ruşi-lipoveni, greci, armeni, alte etnii).
 4. Confesiuni religioase: ortodocşi, romano-catolici, penticostali, baptişti, adventişti, armeni, creştini după Evanghelie, iudei.
 5. Biserici monumente istorice:
  • Biserica “Uspenia”, ctitorie Doamna Elena Rareş, (1552); cod LMI 2004

    BT-II-m-A-01855

23

 • Biserica Lipovenească, 1853. cod LMI 2004

    BT-II-m-B-01857.

 • Biserica Armenească „Adormirea Maicii Domnului”, (1782), cod LMI 2004 BT-II-m-B-01858.

DSC00013

 

 • Biserica Armenească „Sf.Treime”, (1795). cod LMI 2004 BT-II-m-B-01859.
 • Biserica „Sf. Trei Ierarhi” (1779). cod LMI 2004

    BT-II-m-B-01900.

 • Biserica „Sf. Dumitru”, (1883). cod LMI 2004

    BT-II-m-B-01889.

 • Biserica „Sf.Ioan Botezătorul”, (1765). cod LMI 2004 BT-II-m-B-01891.
 • Biserica „Sf. Spiridon”, (1789). cod LMI 2004

    BT-II-m-B-01892.

 • Biserica „Sf. Ilie”, (1834). cod LMI 2004 BT-II-m-B-01915
 • Biserica Roset „Întâmpinarea Domnului”, (1828), cod LMI 2004

    BT-II-m-A-01917.

 • Biserica „Sf. Nicolae” Popăuţi, (1496), ctitorită de Ştefan cel Mare, cod LMI 2004 BT-II-a-A-01929

 

        17

 

 • Biserica „Cv. Parascheva”, (1816). cod LMI 2004

    BT-II-m-B-01934

 • Biserica „Sf. Gheorghe”, ctitorie Doamna Elena Rareş, (1851). cod LMI 2004 BT-II-a-A-0942.

11

 

 1. Instituţii de cultură:
  • Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” – prima bibliotecă publică la Botoşani s-a înfiinţat în anul 1882.

 

329 BT-II-m-B-01914 Banca Naţională

 

Monument istoric,  cod LMI 2004 BT-II-m-B-01913 „Casa Moscovici” (1872), Calea Naţională nr. 62, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01914 (1926), Calea Naţională nr.64; tel:0231/514686;

e-mail: biblioteca@petar.ro

Manager: Prof. Cornelia Viziteu.

Colecţii: 500.000 volume.

Biblioteca găzduieşte fondul documentar Mihai Eminescu – donaţia Ion C.Rogojanu, unic în ţară cuprinzând 8000 unităţi de bibliotecă (ediţii bibliofile, mobilier de patrimoniu, hărţi, medalii).

 

 • Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga”

Adresă: Botoşani, str. Marchian, nr.5, cod 710211
Telefon fix: +40231515595
Telefon mobil: 0740018833
Fax: 0331814548; E-mail:

ccsbt_nicolaeiorga@yahoo.com

Director: Valentin Rău

 

 • Muzeul Judeţean Botoşani

Str. Unirii, nr. 15, Botoşani

 

354 Muzeul Judetean BT-m-II-B-01937

 

Monument istoric cod LMI 2004 BT-II-m-B-01937, Fostă prefectură, (1906),Telefon: +40231/513446

Fax: 0231/536989

E-mail: istorie@muzeubt.ro

Manager: Prof.Lucica Pârvan

Muzeul funcţionează cu următoarele secţii:

-Galeriile de Artă “Ştefan Luchian”,

-Casa Memorială “Nicolae Iorga”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-A-02045, (ante 1850)

 

casa_memoriala_nicolae_iorga_nr_14

 

-Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi,

-Muzeul “George Enescu” Dorohoi,

-Casa Memorială “George Enescu” Liveni, comuna George Enescu,

-Muzeul de Arheologie Săveni.

Muzeul Judeţean deţine multe bunuri de arheologie şi etnografie, parte din ele restaurate şi expuse publicului în cadrul unor expoziţii organizate la sediu, în ţară şi în străinătate (S.U.A., Anglia, Ucraina, Republica Moldova).

 

 • Teatrul „Mihai Eminescu”

Str. Teatrului nr. 5, Botoşani,

DSC00020

 

Monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02037, Teatrul “Mihai Eminescu”, (1916), tel/fax:+40231512184, e-mail: contact@teatrulmihaieminescu.com

Director general Traian Apetrei,

Director artistic Volin Costin

La Botoşani s-au sărbătorit 170 de ani de teatru în limba română şi peste 50 de ani de existenţă a Teatrului “Mihai Eminescu”.

În 1864 îl avea ca angajat şi scriitor de roluri pe Mihai Eminescu.

În prezent, teatrul oferă reprezentaţii în Sala Mare cu 500 de locuri şi în Sala “Atelier” cu 100 de locuri. Trupa teatrului a întreprins turnee în Franţa, Egipt, Turcia, Georgia, Rep.Moldova.

 

 • Teatrul pentru Copii şi Tineret “Vasilache”, înfiinţat la 1 mai 1953.

Str. Victoriei nr. 13, Botoşani.

Tel.+40231514353, e-mail: teatrulvasilache@yahoo.com

Teatrul “Vasilache” găzduieşte Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti.

Director: Drd. Marius Rogojinschi

Director adjunct:Mihaela Nistorică.

 

 • Filarmonica de Stat Botoşani

înfiinţată în anul 1953, continuând activitatea Societăţii Muzicale “Armonia”, fondată în 1883.

Str. Marchian nr. 5, Botoşani.

Tel:+40231516510; e-mail: filarmonicabotosani@yahoo.com

Director: Mircea Constantin Dan

A întreprins mai multe turnee artistice în Italia, Franţa, Germania, Spania, Rusia, Elveţia.

 

 • Orchestra Populară “Rapsozii Botoşanilor”

A fost înfiinţată în anul 1970.

Str. Unirii nr. 10, Botoşani, Monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01936, Internatul Liceului “Carmen Sylva” (1890),

Tel/fax:+40231511002; e-mail: rapsoziibotosanilor@yahoo.com

Manager: Prof. Ioan Cobâlă

Director adjunct:Ciobanu Gheorghe

Orchestra are în componenţa sa 20 instrumentişti şi 7 solişti vocali. Anual, susţine în jur de 100 de concerte, urmărite în medie de peste jumătate de milion de spectatori.

Derulează proiecte transfrontaliere cu Republica Moldova şi Ucraina, pentru punerea în valoare a folclorului muzical.

A întreprins turnee în Rusia, Ucraina, Rep.Moldova, Finlanda, Algeria, Maroc, Polonia, Germania, China, Franţa, Emiratele Arabe Unite.

 

 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Instituţia s-a înfiinţat în anul 1968 şi a avut rolul de-a lungul timpului de a sprijini formaţiile artistice de amatori, interpreţii, meşterii populari din judeţ, asigurând prin specialiştii instituţiei cercetarea şi valorificarea datinilor şi tradiţiilor locale. În cei peste 40 de ani de activitate Centrul a organizat festivaluri şi concursuri, târguri ale meşterilor populari, serbări în aer liber.

Taraful „Datina” al Centrului, recunoscut pentru autenticitatea repertoriului şi virtuozitatea interpretării, a întreprins numeroase turnee în Spania, China, Franţa, Rusia, Iordania.

Manager Ion Ilie.

Pietonalul Unirii nr. 10, Botoşani, Monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01936, Internatul Liceului “Carmen Sylva” (1890), tel. +40231515488;

fax +40231536322; e-mail:  centrul_creaţiei_bt@yahoo.com

 

 • Şcoala Populară de arte şi Meserii Botoşani

Bulevardul Mihai Eminescu nr. 50, Monument istoric cod LMI 2004 BT-II-m-B-01883, „Casa Ventura! (1872), tel.+40231512589,

Manager: Liviu Andronic

e-mail: şcoalapopularadeartebt@yahoo.com

Şcoala funcţionează cu următoarele secţii la sediul central: canto – muzică clasică, canto – muzică populară, canto – muzică uşoară, pian, vioară, chitară, orgă, acordeon, instrumente de suflat, dans de societate, pictură, grafică.

Secţii externe: Dorohoi – canto popular, instrumente de suflat, acordeon, dans de societate; Avrămeni: ţesut, cusut; Tudora: dansuri populare; Bucecea – pictură populară încondeiat ouă; Hulub – com. Dângeni – sculptat lemn.

 

 1. Asociaţii – fundaţii

 

 • Fundaţia Culturală „Ştefan Luchian”, str.Victoriei nr. 7, Botoşani, tel. +40231532855, Preşedinte: Prof. Aglaia Corneanu.

362 BT-II-m-B-01943 Casa Ciomac-Cantemir

 • Fundaţia Culturală „Hyperion”, Botoşani, str. Transilvaniei nr. 2, bl.8, ap.8

Tel. 0722243633, Preşedinte Gellu Dorian.

 • Societatea Culturală „Nicolae Iorga”, str. N.Iorga nr. 12, Botoşani, Tel. 0231 586400; fax calc.521819, Muzeograf Violeta Damaschin.
 • Filiala Uniunirii Artiştilor Plastici – preşedinte Victor Hreniuc, grupează pictori, sculptori, graficieni, organizând expoziţii personale şi de grup la Galeriile „Ştefan Luchian” şi participând la tabere de creaţie naţionale şi internaţionale.
 • Grupul Cheia Sol, coordonator Oana Puşcaşu.
 • Societatea Culturală „Orpheus”, str. Războieni 15, Botoşani, Preşedinte Moroşanu Constantin, tel/fax.0231.518346,
 • Fundaţia Culturală „Raluca Iuraşcu”, sat Joldeşti, comuna Vorona, tel. +40231 588656, Ştefan Aurel, Doroftei Dan.
 • Fundaţia „Tiberiu Crudu”, com. Tudora, Preşedinte prof. Vasile Ungureanu, tel. +40231589144,
 • Fundaţia Culturală „Nicoară”, Preşedinte Ştefan Dodiţă, Botoşani, str. Călugăreni nr. 37, Tel. 0974569640.
 • Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, Botoşani, tel. 0231 510151; 0722.458.002, Preşedinte Olimpius Istrate
 • Asociaţia Culturală „Cultul eroilor”, Calea Naţională nr. 150 Botoşani, cercul Militar. Preşedinte Damian Dumitru.
 • Asociaţia „Focus” Botoşani. Preşedinte Florin Aioniţoaie, tel. 0722503024.
 • Asociaţia pentru Tineret Botoşani. B-dul M.Eminescu Preşedinte Dan Lucan.
 • Asociaţia Culturală „Floare albastră”, Calea Naţională nr. 56, Botoşani, Preşedinte Carmen Moraru, tel. 0722342739.
 • Fundaţia Culturală „Mihai Eminescu”, Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, tel. 0231/517602. Preşedinte Valentin Coşereanu.
 • Societatea Culturală „Datina”, Preşedinte Lupu Constantin, Botoşani,  str. Unirii 10, tel. 0231.512785,
 • Societatea Culturală „Ecoul Siretului” Vf. Câmpului, Preşedinte Zub Aristide, tel. 0231. 627181, comuna Vf. Câmpului, jud. Botoşani.
 • Societatea Culturală „Arlechin” Mihalache Alexandru, preşedinte,  tel. 0231.584002, Botoşani, Palatul Copiilor, str. M. Kogălniceanu, nr. 19-21.
 • Fundaţia „Estuar” Botoşani, Preşedinte Adina Pascal, str. Furtunii nr. 2, Botoşani, Tel. 0331401428, 0742150119.
 • Asociaţia Culturală „Vis de artist”, Aleea Călugăreni nr. 5, Botosani, sc.D, et.1, ap.5, tel/fax: 0721/133.288 / 0231513297, Preşedinte Cătălina Narcisa  Constantinovici, e-mail: catalina_narcisa@yahoo.com,www.visdeartist.piczo.com

 

 

 1. Monumente arhitecturale  de interes turistic

 

 • Ansamblul urban „Piaţa 1 Decembrie 1918”, cod LMI 2004 BT-II-a-A-01849, sf.sec.XIX, Piaţa 1 Decembrie 1918, Botoşani.

  phpThumb_generated_thumbnailjpg scan5

 • Casa Ibrăileanu, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01860, str. Armeană nr. 42, Botoşani, începutul sec.XIX.
 • Casa Maximovici, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01861, str. Armeană nr. 44, Botoşani, inceputul sec.XIX.
 • Fundaţia Sofian, azi Centrul Cultural Ecumenic, cod LMI 2004 BT-II-a-A-01867, (1900), str. I.C.Brătianu nr. 59, Botoşani

 

    scan12

 

 • Camera de Comerţ, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01875, (sec.XIX), str. Dragoş Vodă nr. 13, Botoşani.
 • Şcoala Normală “Carmen Sylva”, azi Liceul Sanitar “Grigore Antipa”, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01878, (1899), B-dul M.Eminescu nr. 30, Botoşani.
 • Casa “Grigore Antipa”, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01879, (1860), B-dul M.Eminescu nr. 36, Botoşani.
 • Palatul de Justiţie, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01880, (1906), B-dul M.Eminescu nr. 38, Botoşani

 

DSC00002

 

 • Liceul „Carmen Sylva”, azi Casa Corpului Didactic, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01881, (1908), B-dul M.Eminescu nr. 40, Botoşani

 

DSC00003

 

 • Casa Prasa, azi Restaurantul “Belvedere”, cod LMI 2004      BT-II-m-B-01886, (sec.XIX), B-dul M.Eminescu nr. 61, Botoşani

 

296 BT-II-m-B-01886 Casa Prasa

 

 • Casa Ciulei, azi Laboratorul de Medicină Legală,cod LMI 2004 BT-II-m-B-01893, (sec.XIX), str.N.Iorga nr. 3, Botoşani.

305 BT-II-m-B-01893 Casa Ciulei, azi Laboratorul de Medicină

 • Liceul “A.T.Laurian”, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01894, (1885), str. N.Iorga nr. 19, Botoşani

 

306 Liceul A

 

 • Casa Abete, azi Inspectoratul Şcolar, cod LMI 2004

    BT-II-m-B-01895, (1872), str. N.Iorga nr. 26, Botoşani.

 • Casa farmacist Vasiliu, azi Palatul Copiilor, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01901, (sec.XIX), str.M.Kogălniceanu nr. 31, Botoşani.
 • Casa Garabet Ciolac, azi Direcţia de Sănătate Publică, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01907, (mijl.sec.XIX), str. Marchian nr. 7, Botoşani.
 • Poşta veche, cod LMI 2004   BT-II-m-B-01922, (sf.sec.XIX), str. Poştei nr. 4, Botoşani

 

336 Posta veche BT-II-m-B-01922

 

 • Gara Botoşani, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01923, (1872), str.Purice Aprodul 3, Botoşani.

337 BT-II-m-B-01923 Gara Botoşani

 • Primăria veche, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01928, (ante 1850), Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoşani.

DSC00018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Halele de carne şi peşte, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01931, (1912), str. Transilvaniei nr. 2, Botoşani.

348 BT-II-m-B-01931 Halele de carne şi peşte

 • Casa cu coloane Roset, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01932, (sec.XIX), Aleea Unirii 3, Botoşani.
 • Casa Manolache Iorga, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01933, (sec.XIX), Aleea Unirii 10, Botoşani.
 • Internatul Liceului “Carmen Sylva”, azi Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional, cod LMI 2004          BT-II-m-B-01936, (1890), Pietonalul Unirii nr. 10, Botoşani.
 • Vama veche, cod LMI 2004   BT-II-m-B-01938, (1890), str. Uzinei nr. 1, Botoşani.
 • Casa Ciomac Cantemir, azi centrul Fundaţiei “Ştefan Luchian”, cod LMI 2004          BT-II-m-B-01943, (1800), str. Victoriei nr.15, Botoşani.
 • Parcul „Mihai Eminescu”, B-dul M.Eminescu, Botoşani.
 • Monumentul închinat ţăranilor, cod LMI 2004 BT-III-m-B-02031 (1978)

 

015 monument ansanblu 1907 parc

 

 • Monumental eroilor din primul război mondial cod LMI 2004 BT-III-m-B-02033 (1929);
 • Statuia “Sf. Maria”, cod LMI 2004 BT-III-m-B-01858 (sec.XVIII);
 • Bustul poetului Mihai Eminescu cod LMI 2004 BT-III-m-B-02034 (1895);

 

          116-monument mihai eminescu parc

 

 • Bustul istoricului Nicolae Iorga cod LMI 2004 BT-III-m-B-02035 (1923);
 • Bustul poetului Mihai Eminescu cod LMI 2004 BT-III-m-B-02036 (1960).

 

 1. Evenimente tradiţionale:
  • Zilele Mihai Eminescu – conferirea anuală a Premiului Naţional de Poezie pentru Opera Omnia şi Opera Prima „Mihai Eminescu”, ianuarie, iunie.
  • Zilele Ştefan Luchian - februarie, iunie.
  • Zilele oraşului Botoşani, 23 -24 aprilie.
  • Festivalul de teatru „Lyceum”, iunie.
  • Festivalul „Cântecului, dansului şi portului popular”, august.
  • Festivalul verii, august.
  • Zilele Nicolae Iorga, conferirea Premiului Naţional „N.Iorga”, noiembrie.
  • Parada datinilor şi obiceiurilor de iarnă, decembrie.

 

 1. Formaţii artistice:
 • Ansamblul de cântece şi dansuri „Balada” – instructor Mihai Fediuc.

 

2

 

 • Taraful şi ansamblul „Datina” – instructor Constantin Lupu.

 

4

 

 • Ansamblul „Mărgineanca” – instructori: Valentin Rău, Mariana Honceru.
 • Ansamblul „Lăutarii Botoşanilor” – instructor Cozmiţă Lascarache.
 • Formaţia de dans sportiv „Unik dance” – instructor Andreea Trufaşu.

 

 1. Ateliere, creatori:
 • Sonia Iacinschi – ceramică.

1

 

 1. Personalităţi:
 • Mihai Eminescu (n. 15 ianuarie 1850, Botoşani - d. 15 iunie 1889, Bucureşti), cel mai mare poet roman, prozator şi jurnalist.
 • Elie Radu (n. 20 aprilie 1853, Botoşani - d. 10 octombrie 1931), inginer constructor de poduri şi şosele, pedagog şi academician.
 • Sofia Nădejde (n. 14 septembrie 1856, Botoşani - d. 11 iunie 1946, Bucureşti), publicistă, prozatoare şi autoare dramatică. A fost soţia lui Ioan Nădejde şi sora pictorului Octav Băncilă
  • Dimitrie Negreanu (n. 25 octombrie 1858, Botoşani - d. 30 aprilie 1908, Bucureşti), fizician, membru corespondent al Academiei Române.
  • Grigore Antipa (n. 27 noiembrie 1867, Botoşani - d.9 martie1944, Bucureşti), biolog darvinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog şi profesor universitar.
  • Simion Sanielevici (n. 4 august 1870, Botoşani - d. 12 august 1963, Klagenfurt, Austria), academician, de origine evreu, matematician, membru de onoare (1948) al Academiei Române.
  • Nicolae Iorga (n. 17 ianuarie 1871, Botoşani - d. 27 noiembrie 1940, Strejnic, judeţul Prahova) a fost un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi academician.
  • Octav Băncilă (n. 4 februarie 1872 Botoşani - d. 3 aprilie 1944), pictor realist şi activist politic de stânga.
  • A.M. Agripa (n.1940, Botoşani), pictor
  • Barbu Lăzăreanu (5 octombrie 1881, Botoşani - 19 ianuarie 1957, Bucureşti), istoric literar, publicist, membru titular al Academiei Române (1948), doctor în filologie, a fost salvat în timpul deportării evreilor de Regina Mamă.
  • Gheorghe Avramescu (n. 26 ianuarie 1884, Botoşani - d. 3 martie 1945) a fost un general de armată român, care s-a distins în luptele celui de-al doilea război mondial.
  • Mihail Sorbul (Pseudonimul lui Mihail Smolski, n. 16 octombrie 1885, Botoşani - d. 20 decembrie 1966, Bucureşti), dramaturg interbelic.
  • Constantin Gane (n. 1885 - d. 1962 Botoşani), scriitor şi istoric, asasinat de comunişti în închisoarea de la Aiud.
  • Octav Onicescu (n. 20 august 1892, Botoşani - d. 19 august 1983, Bucureşti) matematician, întemeietor al şcolii româneşti de teoria probabilităţilor.
  • Dumitru Murăraşu (n. 26 noiembrie 1896, Botoşani - d. 19 octombrie 1984, Bucureşti), critic şi istoric literar.
  • Alexandru Graur (n. 9 iulie 1900, Botoşani, d. 1988, Bucureşti), lingvist, membru al Academiei Române.
  • Victor Tufescu (n. 19 noiembrie - 2 decembrie 1908, Botoşani - d. 2000), geograf, membru titular (1992) al Academiei Române.
  • Max Blecher (n. 8 septembrie 1909, Botoşani - d. 31 mai 1938, Roman), romancier de origine evreiască.
  • Constantin Piliuţă (n.1929 Botoşani – d.2003), pictor.

 

 

 

MUNICIPIUL DOROHOI

 

 

Atestare documentară: 7 octombrie 1407

Suprafaţă: 6039 ha

Număr locuitori: 30602

Localităţi componente: Dorohoi

Dealu Mare, Loturi Enescu, Progresul.

Confesiuni religioase: ortodocsi, catolici, penticostali, adventişti, creştini după Evanghelie, baptişti, evrei, romi.

Etnii: români, iudei, romi.

Instituţii de cultură:

-Casa de Cultură Dorohoi – director Valuţa Murariu,

-Biblioteca orăşenească Dorohoi,

-Galeriile de Artă “Minerva”.

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Situl arheologic de la Dorohoi, punct “Vatra Târgului”, cod LMI 2004 BT-I-s-A-01779 (sec.XV-XVII Epoca medievală)

-Biserica “Sf.Nicolae”, monument istoric,cod L.M.I. 2004 BT-II-m-A-01984 (1495);

 

20

 

-Primăria veche, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01975 (1905)

 

scan24

 

-Casa Costache Enescu – Muzeul “George Enescu”, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01974 (1860);

 

m dorohoi

 

-Biserica de lemn “Vârgolici”, monument istoric cod LMI 2004 BT-II-m-B-01976 (1779);

 

53

 

-Muzeul de Ştiinţele Naturii, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01970 (1899);

scan25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Monumentul eroilor din primul război mondial, Cod LMI 2004 BT-III-m-B-02040 (1926);

-Şcoală de baieţi “Gheorghe Asachi”, azi Biblioteca orăşenească Dorohoi cod LMI 2004 BT-II-m-B-01971 (1903)

 

BT-II-m-B-01971 Şcoala de băieţi Gheorghe Asachi, azi Biblio

 

-Sinagoga

-Parcul Brazi

-Parcul Cholet

Creatori populari:

-Petru Maxim-olar

 

2

 

Personalităţi născute în zonă:

-Păstorel Teodoreanu (n.1984 Dorohoi –d.1964), scriitor

-Haralambie Ţugui, (n.1916, Dorohoi – d.1996), poet

-Marcel Olinescu (n.1896, Dorohoi – d. 1992), grafician

-Iulia Oniţă (n.1923, Dorohoi – d.1992), sculptor

-Val Gheorghiu (n.1934, Dorohoi), pictor

-Saşa Pană, scriitor

-Artur Verona, pictor

Formaţii artistice:

-Ansamblul “Mugurelul” al Clubului Copiilor şi Elevilor, conducător artistic Marcel Dupu

-Ansamblul folcloric “Firicelul” al casei Municipale de Cultură

-Formaţia rock “Under cover”

-Formaţia de dans latino

Evenimente culturale:

-Festivalul de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Mărţişor dorohoian”

-Concursul de poezie „Saşa Pană”

-Concursul de pictură „Artur Verona”

-Concurs de epigrame „Păstorel Teodoreanu”

 

 

 

 

 

ORAŞ BUCECEA

 

 

Atestare documentară:1569

Suprafaţa:4685 ha.

Număr locuitori: 5.265

Sate componente: Călineşti, Bohoghina.

Confesiuni religioase: ortodocsi, adventişti, penticostali.

Etnii: români, romi, ucraineni.

Instituţii de cultură:

-Centrul cultural – referent Stanislav Ciompela;

-Biblioteca orăşenească – bibliotecar Nicolae Ilona.

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Rezervaţia floristică „Bălţile Siretului”,

-Pădurea Găvan

-Conacul Miclescu, monument istoric cod LMI 2004 BT-III-m-B-20848 (1820);

BT-III-m-B-20848Conacul Miclescu Calinesti Bucecea

-Biserica “Sf.Nicolae”, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01950 (1787);

BT-II-m-B-01951 Biserica Sf

 

-Biserica “Sf.Nicolae” Călineşti, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01952 (1815);

63               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sera de flori.

Creatori populari: Stanislav Ciompela – măşti populare; Mariana Ursuleanu, Sofia Tun, Minerva Sauciuc – încondeieri ouă;

Personalităţi născute în zonă: epigramist Vasile Larco.

Formaţii artistice:

 • Taraful „Ciobănaşul” al Centrului Cultural Bucecea;
 • Trupa de teatru al grupului Şcolar Industrial Bucecea;
 • Ansamblul de datini şi obiceiuri de iarnă al Centrului Cultural Bucecea;
 • Solist vocal: Trifan Bălăucă şi solist instrumentist – vioară Nicolae Amarandei.

Evenimente culturale:

-Festivalul folcloric naţional „Satule mândră grădină”.

 

 

 

 

 

Interbelic_Darabani_CoA

 

ORAŞ DARABANI

 

 

 

Atestare documentară: 1546

Suprafaţa: 9985 ha

Număr locuitori: 11.646

Sate componente: Eşanca, Bajura, Lişmăniţa, Teioasa.

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali.

Etnii: români

Instituţii de cultură:

-Casa de Cultură,

-Biblioteca orăşenească – director Victor Teişanu,

-Muzeul „Leon Dănăilă”

 

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Situl arheologic de la Bajura „La Izunie”, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01752

(Eneolitic cultura Cucuteni)

-Zona de agrement Teioasa,

-„Cei patru stejari” (conform legendei datează din timpul domnitorului Ştefan cel Mare);

-Biserica „Sf.Nicolae” – monument istoric ctitorită de hatmanul Theodor Balş, cod LMI 2004

BT-II-a-B-01963 (1837);

 

19

 

-Conacul Balş, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01965 (1837).

BT-II-m-B-01965 Casa Teodor Balş oraş DARABANI

 

Personalităţi:

 • Leon Dănăilă, academician neurochirurg;
 • Corneliu Popel, poet;
 • Gheorghe Moroşanu, matematician;
 • Ghiorghi Cliveţ, istoric;
 • Nicolae Papaghiuc, matematician;

Formaţii artistice:

 • Ansamblul „Mugurelul” al Clubului copiilor.

Evenimente culturale: Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă.

 

 

 

 

 

 

ORAŞ FLĂMÂNZI

 

 

Atestare documentară:1576 (satul Prisăcani)

Suprafaţa: 10.870 ha

Număr locuitori: 12.173

Localităţi componente: cartierul Flămânzi, cartierul Poiana, cartierul Nicolae Bălcescu, satul Chiţoveni, satul Prisăcani

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română, romă

Instituţii de cultură:

-Casa de Cultură ”Nicolae Severeanu”

-Asociaţia cultural-sportivă „Trei generaţii”, preşedinte Atodiresei Mihai

-Biblioteca orăşenească- bibliotecar Bălăjel Dorina

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Situl arheologic „Cotul Beicului” Prisăcani, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01823 (Eneolitic, cultura Cucuteni, Epoca bronzului, Epoca medievală)

-Monument comemorativ al Răscoalei din Flămânzi de la 1907, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01955 (1977)

 

Eroi Rascoala 190

 

-Monumentul eroilor din Războiul pentru Independenţă, cod LMI 2004 BT-III-m-B-02042 (sec.XIX)

-Vechea Primărie, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01985 (1920)

-Biserica de lemn „Sf.Nicolae” Prisăcani, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02006 (1657)

 

BT-II-m-B-02006 Biserica de lemn Sf

 

-Stejarul secular de pe Dealul Holm

-Pădurea Gornit

Creatori populari:

-Alecu Crudu-rapsod popular

Personalităţi născute în zonă:

-Enrico Tamberlik-tenor

-Nicolae Severineanul-compozitor

-Toma Săvescu-preot (mentor al ţăranilor răsculaţi în anul 1907)

-Constantin Maxim-învăţător (erou în primul război mondial)

-Dumitru Iov-scriitor şi publicist

-Vasile Botez-profesor (erou decorat în al doilea război mondial)

-Dumitru Trocin-prof.universitar

-Ştefan Mihai Morcov-creator

-Constantin Pusnei-creator

-Popovici Elena-medic

-Dumitru Constantin Berbunschi-comandor de aviaţie, publicist, scriitor

-Mihai I.Cucu-general de brigadă, scriitor (a participat la operaţiunile armatei române din cel de-al doilea război mondial)

-Constantin Arcu-prof.universitar şi magistrat, scriitor

-Toma Munteanu-colonel (r), scriitor

Formaţii artistice:

-Ansamblul Folcloric „Trei Generaţii” Flămânzi

-Grupul folcloric „Codreanca” Flămânzi

-Grupul folcloric „Stejarii” Flămânzi

Solişti vocali:Brînduşa Codreanu, Ionela Tapiuc, Loredana Ciubăr, Loredana Călin, Iustina Irimia

-Formaţie de dansuri populare tradiţionale „Trei Generaţii” Flămânzi

-Ansamblul de datini şi obiceiuri populare din Flămânzi

-Corul bărbătesc din Flămânzi

Evenimente culturale:

-Varietăţi de Primăvară-spectacol muzical-coregrafic

-Festivalul folcloric „Hora de la Flămânzi”

-Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă din Flămânzi

Simpozionul „Dimitrie Iov- jertfă pe Altarul Unităţii Naţionale”

 

 

 

 

 

ORAŞ SĂVENI

 

 

Atestare documentară: 11 aprilie 1546.

Suprafaţa: 5866 ha

Număr locuitori: 8448

Sate componente: Bodeasa, Bozieni, Petricani, Chişcăreni, Sat Nou.

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali, catolici.

Etnii: români, romi.

Instituţii de cultură:

 • Casa de cultură – referent Mihai Crap
 • Biblioteca orăşenească – bibliotecar Elena Leucă,
 • Muzeu de arheologie – muzeograf Emil Caranica

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Situl arheologic de la Bodeasa, cod LMI BT-I-s-B-01754 (sec.XVII-XVIII Epoca medievală; sec.IV-V Epoca migraţiilor; Epoca bronzului târziu cultura Noua; Eneolitic cultura Cucuteni)

-Conacul Ratoş, azi Muzeul de arheologie, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02009 (1800)

 

saveni

 

Creatori populari:

-Aronel Cojocaru, Alexandru Pintilie – prelucrări pielicele.

Personalităţi locale:

-Fraţii Mihai şi Alexandru Ciucă,

-Victor Emil Galan (n.1921, Săveni -d.1995,), scriitor

Formaţii artistice: Ansamblul folcloric „Floarea soarelui”, instructor Mihai Crap.

Evenimente culturale: Zilele oraşului Săveni, Festivalul de teatru scurt „Mihail Sorbul”.

 

 

 

 

ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI

 

Atestare documentară: 1435

Suprafaţa:9658 ha

Număr locuitori: 5620

Sate componente: Ştefăneşti sat. Ştefăneşti Târg, Stânca, Bădeuţi, Bobuleşti.

Confesiuni religioase:ortodocşi, catolici, adventişti, penticostali.

Etnii: români, germani, romi

Instituţii de cultură:

 • Casa de Cultură
 • Muzeul „Ştefan Luchian”
 • Biblioteca orăşenească

Obiective de interes turistic şi cultural:

 • Nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti

 

 • Sit arheologic „Stîrcea” cod LMI 2004 Bt-I-m-B-01838 (sec.IV-V epoca migraţiilor; sec.VI-V a.Chr.Hallsttat)
 • Biserica „Cuvioasa Parascheva”, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02019 (1640)

BT-II-m-B-02019

 

 • Parcul dendrologic Ştefăneşti, rezervaţia naturală din cadrul Întreprinderii Stânca Costeşti.

Personalităţi:

-Ştefan Luchian – pictor.

Evenimente culturale:

-Zilele „Ştefan Luchian”

 

 

 

 

COMUNA ADĂŞENI

 

Atestare documentară: 1568

Suprafaţa:  2850 ha

Număr locuitori: 1632

Sate componente:  Adăşeni, Zoiţani

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

 

 

 

 

COMUNA ALBEŞTI

 

 

 

Atestare documentară:

19 februarie 1542

Suprafaţa: 9635 ha

Număr locuitori: 6617

Sate componente: Albeşti, Buimăceni, Coştiugeni, Jijia, Măşcăteni, Tudor Vladimirescu

Confesiuni religioase: ortodocşi penticostali, baptişti

Etnii: română, romă

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural- referent Ciocan Valeriu

Albesti_6

 

 

 

 

 

 

-Biblioteca comunală – bibliotecar Ciocan Victoria

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic, punct „La Şendreanul”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01755 (Eneolitic, cultura Cucuteni, Epoca bronzului târziu cultura Noua, sec.IV-V Epoca migraţiilor, sec.XIV-XV, XVII-XVIII Epoca medievală)

Evenimente culturale:

-Festivalul „Mierea de aur”

 

 

 

 

COMUNA AVRĂMENI

 

 

 

Atestare documentară:1558

Suprafaţa: 6780 ha

Număr locuitori:  4092

Sate componente: Avrămeni, Tudor Vladimirescu, Aurel Vlaicu, Ichimeni, Panaitoaia, Timuş, Dimitrie Cantemir.

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, evanghelişti, penticostali.

Etnii: română, ucraineană.

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Avrămeni

-Cămin cultural Aurel Vlaicu – referent cultural Letizia Cobâlă

-Bibliotecă comunală -bibliotecar – Gabriela Hromei

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Pădurea Avrămeni.

Creatori populari:

-Lăcrămioara Todireanu – olărit;

-Coţovanu Florentina, Maria Apostol, Maria şi Aurel Baciu – ţesut;

-Ochiană Catinca – cusături ornamentale, împletituri;

-Florin Ciobanu – împletituri foi porumb.

Personalităţi:

-Gheorghe Romândaşu – publicistică.

Formaţii artistice:

-Ansamblul artistic „Grâuşorul”, -Grup instrumental viori

 

6

 

-Formaţie de dansuri populare,

-Grup vocal folcloric – instructor Letizia Cobâlă

-Roman Ion-solist instrumentist (vioară)

Evenimente culturale:

-Festivalul interjudeţean al cântecului, jocului şi portului popular „Serbările holdei”;

-Festivalul comunal de teatru folcloric;

-Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă.

 

 

 

100PX-~2

COMUNA BĂLUŞENI

 

 

Atestare documentară: 1736

Suprafaţa:7039 ha

Număr locuitori: 5069

Sate componente: Băluşeni, Băluşenii Noi, Buzeni, Coşuleni, Draxini, Zăiceşti

Confesiuni religioase:ortodocşi, penticostali, romano-catolici, adventişti de ziua a 7-a

Etnii:română, romă

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Băluşeni

-Bibliotecă comunală

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „La Cânepişte”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01781 (sec.IV-V Epoca migraţiilor, sec.VI-VII Epoca medievală)

-Schizul Zosin, sat Băluşeni, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-20183 (sec.XVIII-XIX)

BT-II-m-B-20183 Schitul Zosin sat BĂLUŞENI

 

-Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” Băluşeni, cod LMI 2004 BT-II-m-A-01948 (1779)

BT-II-m-B-02030 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului”

 

-Biserica de lemn „Sf.Voievozi” sat Băluşeni, cod LMI 2004

BT-II-m-A-01948 (1740)       

 

 

-Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” sat Zăiceşti, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02030 (1816)

Personalităţi născute în zonă:

-Constantin Dracsin - poet, grafician

Evenimente culturale:

-Zilele comunei Băluşeni

 

COMUNA BLÂNDEŞTI

 

 

 

Atestare documentară: 1835

Suprafaţa: 4585 ha

Număr de locuitori: 2313

Sate componente:Blândeşti, Şoldăneşti, Cerchejeni.

Confesiuni religioase: ortodocşi.

Etnii: români

Obiective de interes turistic: Pădurea Cozancea.

 

 

 

 

  COMUNA BRĂEŞTI

 

 

 

Atestare documentară:1443

Suprafaţa: 5237 ha

Număr locuitori: 2416

Sate componente: Brăeşti, Popeni, Vâlcele, Pristeşti, Poiana, Busuioceni.

Confesiuni religioase: ortodocşi.

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Brăeşti- referent Adrian Pomârleanu

-Biblioteca comunală – bibliotecar Adrian Pomârleanu

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” Brăeşti, cod LMI 2004 BT-II-m-A-01949 (1745);

 

IMG_0017

 

-Conacul Capri, cod LMI 2004

BT-II-m-B-01950 (1860);

-Biserica de lemn „Sf. Voievozi” sat Poiana, cod LMI 2004

BT-II-a-B-02003 (1801)

 

BT-II-m-B-02002 Biserica de lemn Sf

 

Personalităţi născute în zonă:

-Constantin Radinschi (n.1920 Brăeşti – d.2003), pictor

 

 

COMUNA BROSCĂUŢI

 

 

 

 

Atestare documentară: 1582

Suprafaţa: 3950 ha

Număr locuitori:  3450

Sate componente:  Broscăuţi, Slobozia.

Confesiuni religioase: ortodoxă

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Broscăuţi

-Biblioteca comunală Broscăuţi-bibliotecar Ştefan Păpuşoi

Personalităţi născute în zonă:

-Academician Dimitrie Pompeiu – matematician.

Formaţii artistice: dansuri populare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100PX-~1

COMUNA CĂLĂRAŞI

 

 

Atestare documentară: 1711

Suprafaţa: 5852 ha

Număr locuitori: 3984

Sate componente: Călăraşi, Libertatea, Pleşani.

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural – referent Mihai Codău

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Mihai Codău

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „Dealul Pogoroaia” Călăraşi, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01756 (sec.I-III, sec.IV-V,VII,VIII, Epoca medievală, Eneolitic cultura Cucuteni)

-Rezervaţia Ciornohal

 

Constantin Corduneanu Padurea Ciornohal NV

 

COMUNA CÂNDEŞTI

 

 

 

Atestare documentară: 1912

Suprafaţa: 2800 ha

Număr locuitori: 2170

Sate componente: Cândeşti, Viţcani, Talpa, Călineşti

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română, ucraineană

Instituţii de cultură:

-Muzeu sătesc

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica de lemn „Sf.Dumitru” şi „Sf. Voievozi”, sat Cândeşti, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01953 (1777)

 

Cindesti BT-II-m-B-01953

 

-Biserica de lemn “Sf.Treime” şi “Sf.Voievozi”, sat Talpa, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02024 (1772)

 

Cindesti Talpa BT-II-m-B-02024

 

Formaţii artistice:

-Fanfară

-Grup vocal

-Formaţie de dansuri „Florile Bucovinei”

-Formaţie de mandoline

Evenimente culturale:

-Festivalul „Florile Bucovinei”

 

 

 

 

COMUNA CONCEŞTI

 

 

Atestare documentară: 5 ianuarie 1622.

Suprafaţa: 2596 ha

Număr locuitori: 1950

Sate componente: Conceşti, Movileni.

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali.

Etnii:  română

Instituţii de cultură:

 • Cămin cultural

 

Concesti20

 

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Aglaia Bălinişteanu

 • Muzeu sătesc

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Mormântul Crăiesei, descoperit în anul 1811.

Creatori populari:

- Eugenia Hudişteanu, Elena Sofronescu, Olga Avasiloaie, Viorica Andrieş, Viorica Cojocea, Elena Atomei – ţesut.

 

P1050110

 

Personalităţi născute în zonă: Florin Constantin-Pavlovici, Gheorghe Bunduc, Gheorghe Armeanu, Gheorghe Ţuculeanu, Chris Cozmescu.

 

 

 

 

 

 

COMUNA COPĂLĂU

 

 

 

Atestare documentară:1456

Suprafaţă:5219

Număr locuitori:4184

Sate componente:Copălău,Cerbu, Cotu

Confesiuni religioase:ortodocşi

Etnii:română, romi

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Copălău

-Bibliotecă comunală Copălău

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Aşezare „Răzima”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01759 (Eneolitic, cultura Cucuteni)

-Aşezare fortificată „Poiana Costăchel” sat Cotu, cod LMI 2004 BT-I-s-A-01766 (Sec.VI-III a.Chr. Latène)

-Monumentul eroilor

 

HPIM3545

100PX-~2

COMUNA CORDĂRENI

 

 

Atestare documentară: 1456

Suprafaţă: 4154 ha

Număr locuitori: 1988

Sate componente:Cordăreni, Slobozia, Griviţa

Confesiuni religioase:ortodocşi, penticostali

Etnii:română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural – referent Dumitru Dănilă

-Bibliotecă comunală –bibliotecar Mihai Verniceanu

-Muzeu sătesc

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Aşezare, „La Silişte” sat Cordăreni, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01760 (sec.XV-XVII Epoca medievală)

-Stejari seculari

-Rezervaţii – laleaua pestriţă

Creatori populari:

-Doina Iacob, Stratica Covaliu – ţesut

-Simion Longen- fierărit

-Gheorghe Ionescu-prelucrare pielicele

Personalităţi născute în zonă:

-Mihai Munteanu – poet

Formaţii artistice:

-Fanfara „Stejarul”

-Ansamblul folcloric „Cordăreanca”

 

cordareni

 

-Formaţie de obiceiuri de iarnă: căiuţi, urşi, capre

-Grup vocal mixt

-Grup vocal bărbătesc

-Grup vocal femeiesc

Evenimente culturale:

-Întâlnire cu fiii satului

 

 

 

 

COMUNA CORLĂTENI

 

 

Atestare documentară: 1487

Suprafaţa: 5056 ha

Număr locuitori: 2450

Sate componente: Carasa, Corlăteni, Vlădeni, Podeni.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali.

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural – referent Luminiţa Berbece,

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Luminiţa Berbece,

-Muzeu sătesc

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Conacul Haret, azi Centrul de Asistenţă socială, sat Vlădeni, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02026 (1760)

BT-II-m-B-02026 Conacul Haret sat VLĂDENI CORLĂTENI

 

Formaţii artistice:

-Ansamblul de datini şi obiceiuri de iarnă.

Evenimente culturale: Festivalul „Datini de Crăciun”.

 

 

 

 

COMUNA CORNI

 

 

Atestare documentară: 14 martie 1489

Suprafaţa: 7116 ha

Număr locuitori: 6733

Sate componente: Balta Arsă, Mesteacăn, Corni, Sarafineşti.

Confesiuni religioase: ortodocşi, creştini după Evanghelie, penticostali.

Etnii: română.

Instituţii de cultură:

- Cămin cultural Corni

- Cămin cultural Sarafineşti – referent Radu Nechita

- Bibliotecă comunală –bibliotecar Maria Vasiliu.

- Muzeu cu obiecte populare şi numismatică „Ion Siminiceanu”.

Obiective de interes turistic şi cultural:

 • Lunca Siretului
 • Fortificaţia „La Cetăţuie”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01764
 • Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”, cod LMI 2004

    BT-II-m-B-01957 (1780)

 

BT-II-m-B-01957 Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor” sat COR

 

Creatori populari:

-Elena Politic – ţesut,

-Gheorghe Matei – dogărit,

-Nică Talpiz,

-Torică Dobrea – prelucrarea metalelor,

-Costică Pătrăşcanu – lingurar.

Personalităţi:

-Angela Paveliuc Olariu – etnograf, -Serediuc Corneliu – doctor în geodezie,

-Irimiciuc Nicolae – doctor docent inginerie mecanică.

Formaţii artistice:

- Formaţia de dansuri „Muguraşul”,  instructor Alexandru Vasiliu;

- Fanfara „Bălteanca” – instructor Gheorghe Matei,

- Formaţia de căiuţi – Sarafineşti – instructor Ioan Bobâlcă.

Evenimente culturale:

-Serbări câmpeneşti,

-Festivalul de datini şi obiceiuri „Vremea colindelor”.

 

 

 

 

 

     COMUNA COŞULA

 

 

 

Atestare documentară: 1535

Suprafaţa: 5455 ha

Număr locuitori: 3022

Sate componente: Coşula, Buda, Pădureni, Şupitca.

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română, romi.

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Podul de piatră (construit pe vremea lui Ştefan cel Mare), cod LMI 2004 BT-II-m-B-01958 (1503);

-Mănăstirea Coşula, cod LMI 2004 BT-II-a-A-01959 (1535)

 

Manastirea_Cosula35

 

-Masa haiducilor în Pădurea de stejar;

-Mănăstirea Zosin - Coşula.

Personalităţi: Ion Crânguleanu – poet, Alexandru Murgu, Gellu Dorian – poet, Constantin Negel – instrumentist.

Evenimente culturale:

-„Festivalul bujorului”

 

 

 

COMUNA COŢUŞCA

 

 

 

 

 

Atestare documentară: 30 martie 1636

Suprafaţă: 12200 ha

Număr locuitori: 6010

Sate componente: Mihai Kogălniceanu, Puţureni, Coţuşca, Crasnaleuca, Cotu Miculinţi, Nichiteni, Ghireni, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, baptişti.

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Casa de cultură – referent Gelu Delibaş

 

Cotusca13

 

-Biblioteca comunală – bibliotecar  Viorica Fecioru.

Creatori populari:

-Liliana Casandriuc – ţesut.

Formaţii artistice:

-Ansamblul de dansuri populare.

Evenimente culturale:

-Hora satului.

 

 

 

COMUNA CRISTEŞTI

 

Atestare documentară: sfârşitul sec. al XVI-lea.

Suprafaţa: 7805 ha

Număr locuitori: 4875

Sate componente: Schit Orăşeni, Cristeşti, Ghilăneşti, Oneaga, Unguroaia.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali.

Etnii: română, romă.

Instituţii de cultură:

- Biblioteca comunală – bibliotecar Anişoara Tunsu.

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica de lemn „Sf. Voievozi” Cristeşti, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01961 (1771);

 

Cristesti BT-II-m-B-01961

 

-Biserica de lemn „Schimbarea la faţă” sat Schit Maici, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02000 (1762);

 

Cristesti -Oraseni maiciBT-II-m-B-02000

 

-Copac secular în curtea Bisericii „Sf. Ilie” Cristeşti;

Formaţii artistice:

-Formaţie de căiuţi şi capre.

Evenimente culturale:

- Hramul satului „Sf. Ilie”.

ROU_Cristinești_COA

COMUNA CRISTINEŞTI

 

 

Atestare documentară:1951

Suprafaţa: 6375 ha

Număr locuitori: 3795

Sate componente: Cristineşti, Dragalina, Dămileni, Fundu Herţii, Poiana, Baranca

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

-Bibliotecă comunală –bibliotecar Butnariu Neculai

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Aşezare fortificată „La Reduta” Fundu Herţii, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01786 (sec.VIII-X Epoca medieval timpurie)

-Biserica „Sf.Nicolae” Dămileni (1700)

 

BT-II-m-B-01962 Biserica de lemn Sf

-Curtea boierească Corbu din Dămileni (sec.al XVII-lea)

Personalităţi născute în zonă: Murariu Ioan – istoric

Evenimente culturale:

-Zilele comunei Cristineşti

-Sărbătoarea recoltei

 

 

 

 

ROU_CU~1

COMUNA CURTEŞTI

 

 

Atestare documentară:1503

Suprafaţa: 5783 ha

Număr locuitori: 5000

Sate componente: Curtesti, Agafton, Băiceni,Hudum, Mănăstirea-Doamnei,

Orăşeni-Deal, Orăşeni-Vale

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural – referent Rusu Laura

-Bibliotecă comunală

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic “În vatra satului” Curteşti, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01774

(Epoca migraţiilor)

-Sit arheologic “Dealul Hornului” Orăşeni Deal, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01818

(Eneolitic, cultura Cucuteni)

-Mănăstirea „Pogorârea Sfântului Duh” Agafton, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-a-B-01947 (1838)

BT-II-m-B-01947

 

-Biserica de lemn „Sf.Arhangheli” Agafton, monument istoric, cod

LMI 2004 BT-II-m-B-01947 (1747)

 

BT-II-m-B-01947

 

-Tabăra pentru copii „Codrii de aramă”

-Pădurea Baisa, Motelul „Stejarul”

Personalităţi născute în zonă:  Nicolae Leon- biolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA

DÂNGENI

 

 

Atestare documentară: 1609

Suprafaţa: 8335 ha

 

 

 

Număr locuitori: 3112

Sate componente: Dângeni, Hulub, Strahotin, Iacobeni.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, creştini după Evanghelie.

Etnii: română, romă

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural,

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Popa Claudia Cezara.

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Conacul Mavrocordat, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01966 (sf.sec.XIX)

Creatori populari:

-Maricel Apalaghiei, sculptură în lemn

P1020015

Personalităţi: Demostene Botez, Nicolae Turtureanu.

Evenimente culturale:

-Cupa de toamnă,

-Festivalul colindelor

 

 

 

 

COMUNA DERSCA

 

 

Atestare documentară: 1470

Suprafaţa: 3857 ha

Număr locuitori: 3680

Sate componente: Dersca

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: români

Instituţii de cultură:

 • Căminul cultural „N.Iorga”

 

Dersca8

 

Punct muzeistic

-Bilbliotecă comunală – bibliotecar Gică Ciubotaru

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Conacul Burbor, monument istoric, cod LMI 2004

BT-II-m-B-01967 (1882)

BT-II-m-B-01967 Conacul Eduard Burbor sat DERSCA

 

-Aşezare fortificată „Berezna” cod LMI 2004 BT-I-s-A-01777 (sec.XI-III a.Chr.Halisttat)

Personalităţi:

-Constantin Badersca – scriitor.

Evenimente culturale:

-Festivalul folcloric „Horă la conac”.

 

 

 

 

 

COMUNA DIMĂCHENI

 

 

Atestare documentară:1487

Suprafaţa: 3780 ha

Număr locuitori: 1614

Sate componente: Dimăcheni, Mateeni, Recea Verbea.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Dimăcheni

-Căminul cultural Mateeni – referent – Andriescu Constantin

-Biblioteca comunală Dimăcheni, bibliotecar – Andriescu Constantin

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Dimăcheni, monument istoric, cod LMI 2004

BT-II-m-B-01968 (1612)

 

BT-II-m-B-01968 Biserica Adormirea Maicii Domnului” sat DIMĂ

 

Personalităţi:

Vasile Andreescu – coregraf

Evenimente culturale:

Zilele satului Dimăcheni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA

DOBÂRCENI

 

 

 

Atestare documentară: 15.10.1427

Suprafaţa: 5847 ha

Număr locuitori: 13012

Sate componente: Dobârceni, Bivolari, Cişmăneşti, Brăteni, Murguţa

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: români

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Dobârceni, referent Dan Bîrsan

 

IMG_3733

 

-Biblioteca comunală – bibliotecar Dan Bîrsan

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Parcul comunal Dobârceni

Formaţii artistice:

-Taraf

Evenimente culturale:

 • Concurs de muzică şi poezie „Flori de primăvară”
 • Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă”

 

 

 

 

COMUNA DRĂGUŞENI

 

 

 

Atestare documentară: 1491

Suprafaţa: 5439 ha

Număr locuitori: 2745

Sate componente: Drăguşeni, Podriga, Sarata.

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti

Etnii: români

Instituţii de cultură:

 • Căminul cultural Drăguşeni

 

Draguseni 004

 

 • Biblioteca comunală Drăguşeni, bibliotecar Roman Iulian

Obiective de interes turistic şi cultural:

 • Sit arheologic „Punct Ostrov”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01783  (eneolotic, Cultura Cucuteni)
 • Conacul Palade Vasiliu, azi Spital, sat Podriga, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02001 (sf.sec.XIX)

 

BT-II-m-B-02001 Conacul Palade Vasiliu, azi Spital sat PODRIGA

 

-Personalităţi născute în zonă:

-Aristotel Crîşmaru – profesor, scriitor,

-Cobâlă Ioan – dirijorul Orchestrei „Rapsozii Botoşanilor”.

 

 

 

 

COMUNA DURNEŞTI

 

 

Atestare documentară: 1433

Suprafaţa: 7502 ha

Număr locuitori:  4109

Sate componente: Durneşti, Cucuteni, Guranda, Băbiceni, Broşteni, Bîrsăneşti

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: români

Instituţii de cultură:

 • Căminul cultural Durneşti-referent Vrabie Otilia
 • Căminul cultural Cucuteni
 • Biblioteca comunală Durneşti – bibliotecar Vrabie Otilia

Obiective de interes turistic şi cultural:

 • Mănăstirea de maici „Sf. Treime” Guranda
 • Conacul „Alexandrescu” în satul Guranda, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01987 (sf.sec.XIX), azi Spital T.B.C.

       BT-II-m-B-01987 Conacul Alexandrescu sat GURANDA

 

 • Rezervaţia de goruni din Pădurea Guranda

Creatori populari:

-Ciomaga Costache-împletituri răchită,

-Samoilă Viorica – ţesături,

-Ciuraru Alexandru-pielărie

Personalităţi născute în zonă:

-Dr.Chipailă Mihail

Formaţii artistice:

-Ansamblul de copii „Doruleţ”

Evenimente culturale:

-Ziua comunei Durneşti,

-Festivalul datinilor „Deschide uşa creştine”.

87PX-R~1

COMUNA FRUMUŞICA

 

 

Atestare documentară: 1927

Suprafaţa: 8622 ha

Număr locuitori: 6096

Sate componente: Frumuşica, Storeşti, Şendreni, Vlădeni Deal, Rădeni, Boscoteni

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti

Etnii: români

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Frumuşica

-Biblioteca comunală Frumuşica

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Mănăstirea Balş, sat Storeşti, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-a-B-02012 (sec.XIX)

 

  BT-II-m-B-02012

 

-Masa tâlharului

-Pădurea Bahlui cu rezervaţia naturală de pini

Personalităţi din zonă:

-Zigu Ornea – filolog

Formaţii artistice:

-Taraf popular „Doina Holmului”

Evenimente culturale:

-„Festivalul caşului”

 

 

 

 

 

COMUNA GEORGE ENESCU

 

 

Atestare documentară: 1479

Suprafaţa: 5490 ha

Număr locuitori:  3640

Sate componente:  Dumeni, Stînca, Arborea, George Enescu, Popeni

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali, baptişti

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural George Enescu – referent Anca Nahoi

-Biblioteca comunală – bibliotecar Dumitrina Goşu

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Casa memorială „George Enescu”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-IV-m-A-02048 (1880).

   P4260087

 

-Sit arheologic Dumeni „Cotu Morii”, sat Dumeni, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01784 (eneolotic, Cultura Cucuteni)

Creatori populari:

-Neghină Margareta, Pohaci Aurica, Timofte Domnica – ţesăt

-Grădinaru Dumitru, Şchiopu Victor – cioplit lemn

-Chiţuc Gheorghe – prelucrări metalice

Personalităţi născute în zonă:

-George Enescu – compozitor, pianist, violonist, dirijor, pedagog.

Formaţii artistice:

-Ansamblul „Stejărelul”.

Evenimente culturale:

-Zilele George Enescu

 

 

 

COMUNA GORBĂNEŞTI

 

 

Suprafaţa: 8163 ha

Număr locuitori: 3439

Sate componente: Gorbăneşti, Silişcani, Vânători, Bătrâneşti, George Coşbuc, Mihai Eminescu, Socrujeni, Viforeni.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali.

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Gorbăneşti

-Căminul cultural Vânători

-Căminul cultural Bătrâneşti

-Căminul cultural Socrujeni

-Căminul cultural George Coşbuc

-Biblioteca comunală – bibliotecar Cilibiu Sonia

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Statuia poetului Mihai Eminescu în satul Mihai Eminescu

Formaţii artistice:

-Formaţia de căiuţi

Evenimente culturale:

-Parada obiceiurilor de iarnă,

-Festivalul salcâmului.

 

 

 

 

 

COMUNA HAVÂRNA

 

 

 

Atestare documentară:1700

Suprafaţa:  9565 ha

Număr locuitori: 5200

Sate componente: Havârna, Gîrbeni, Tătărăşeni, Balinţi, Galbeni, Neculcea

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, baptişti, penticostali, martorii lui Iehova

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Verinceanu Alina

Obiective de interes turistic şi cultural:

Situl arheologic:

-Aşezare sat Havârna, „Ciumaşi”, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01787.01 (sec.IV-V Epoca migraţiilor)

- Aşezare sat Havârna, „Ciumaşi”, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01787.02 (Eneolitic, cultura Cucuteni)

-Biserica de lemn „Sf.Nicolae”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01988 (1795)

 

BT-II-m-B-01988

 

Personalităţi născute în zonă:

-Ioan Hârjoabă – prof.universitar

-Gheorghe Petrescu-prof.universitar

-Petre Achiţenii-pictor

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA HĂNEŞTI

 

 

 

Atestare documentară: 11 aprilie 1457

Suprafaţa: 6052 ha

Număr locuitori:  2378

Sate componente:  Hăneşti, Borolea, Sarata Basarab, Slobozia, Moara Jorii.

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: români

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Hăneşti,

-Biblioteca comunală – bibliotecar Valentina Manole

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Acumularea piscicolă, 280 ha – pescuit sportiv

Iazul Hanesti

 

 

 

 

 

 

-Necropola tumulară de la Sarata Basarab – comuna Hăneşti, monument istoric, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01828 (perioada de tranziţie la epoca bronzului, cultura Horodiştea-Folteşti)

-Dealul Mălăişte – Aşezare, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01830 (sec.XI-XII epoca medievală timpurie).

-Pădurea Borolea

-Pădurea Hăneşti

Personalităţi născute în zonă: -Teofil Vîlcu – actor,

-Leon Simanschi – istoric,

-Grigore Botez – scriitor,

-Dumitru Popovici – dirijor,compozitor,

-Petre Otu –istoric, cercetător, -Emilia Zaharia – arheolog,

-Alicia Donose-Pisică – chimist, -Ionel Tăzlăoanu – biolog.

Creatori populari:

-Elena Zbanţ – pictură naivă

Evenimente culturale:

-Festivalul toamnei

-Cenaclul literar „Luceafărul”

-Revista „H”

 

 

 

 

 

COMUNA HILIŞEU-HORIA

 

 

Atestare documentară: sec.al XV-lea

Suprafaţa:5967 ha

Număr locuitori: 3756

Sate componente:Hilişeu-Horia, Corjăuţi, Hilişeu-Cloşca, Hilişeu-Crişan,Iezer

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, adventişti

Etnii: română, romă

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Cujmă Luminiţa

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”,sat Hilişeu-Crişan, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01990 (1802)

 

Hiliseu -Crisan BT-II-m-B-01990 Hiliseu -Crisan BT-II-m-B-01990

 

-Biserica de lemn “Cuvioasa Parascheva” sat Corjăuţi, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01956 (1802)

 

Hiliseu -Horia Corjauti BT-II-m-B-01956

 

Personalităţi născute în zonă:

Ciucă Platon – om de cultură,

Formaţii artistice:

-“Fluieraşii” din Hilişeu-Crişan

Evenimente culturale:

-Întâlnirea cu fiii satului

 

 

 

 

 

COMUNA HLIPICENI

 

 

Atestare documentară: 1920

Suprafaţa: 6820 ha

Număr locuitori: 3870

Sate componente: Hlipiceni, Victoria, Dragalina

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, baptişti

Etnii: români, romi

Instituţii de cultură:

-Biblioteca comunală – bibliotecar Liliana Popescu

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Aşezarea „La Movilă”, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01788 (sec.VIII-X Epoca medieval timpurie)

Creatori populari:

-Şcarli Mihai, Dan Federciuc, Ilie Dibu – prelucrare metale;

-Babii Mihai, Baltag Dumitru, Basanciuc Petru, Şpaiuc Mircea-dulgheri;

-Şpaiuc Margareta, Comoroschi Mărioara, Burdun Elena, Dăscăleac Valerian, Căuneac Elena-ţesut

-Bejan Dragoş – cojocar

-Şpaiuc Ioan – împletituri nuiele

Personalităţi născute în zonă:

-Dan Iordăchescu-cântăreţ şi actor de operă

-Cristian Simionescu – poet.

Formaţii artistice:

-Formaţia de căiuţi albaştri

P1010453

 

-Ansamblul de datini şi obiceiuri de iarnă,

-Formaţii mixte de dansuri copii,

-Formaţii de dansuri bărbăteşti,

-Taraf

Evenimente culturale:

-Cupa 1 Iunie

-Serbările iernii

 

 

 

 

 

COMUNA HUDEŞTI

 

 

Atestare documentară: 26 februarie 1586

Suprafaţa: 10.649 ha

Număr locuitori: 6380

Sate componente: Hudeşti, Vatra, Alba, Baranca, Mlenăuţi, Başeu

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, baptişti, adventişti, catolici, creştini după Evanghelie

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Hudeşti – referent Puşcaşu Marius

-Biblioteca comunală – bibliotecar Bostan Elena

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Conacul Boldur Lăţescu, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01992 (1757)

-Biserica „Sf. Voievozi”,Hudeşti, monument istoric, cod LMI 2004 – BT-II-m-B-01993(1759)     BT-II-m-B-01993 Biserica Sf

 

-Biserica „Sf.Gheorghe” sat Mlenăuţi, monument istoric, cod LMI BT-II-m-B-01999 (1903)

Mlenauti -Hudesti BT-II-m-B-01999

 

-Acumularea şi barajul „Cal-Alb”,

-Parcul dentrologic Hudeşti

Personalităţi născute în zonă:

-Ion Istrate – scriitor,

-Ionel Hudişteanu – solist operă

-Marcela Guragata – solist muzică populară

-Doina Melinte – atletă,

-Camelia şi Maria Macoviciuc – canotoare.

Formaţii artistice:

-Fanfara de copii

-Ansamblul de dansuri „Hudişteanca”

Evenimente culturale:

-Festivalul „Dansez pentru mama”

-Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă

 

 

 

 

 

COMUNA IBĂNEŞTI

 

 

Atestare documentară:23 august 1455

Suprafaţă: 4660 ha

Număr locuitori: 4107

Sate componente:Ibăneşti, Dumbrăviţa

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Ibăneşti – referent Gheorghe Cojocaru

-Biblioteca comunală Ibăneşti – bibliotecar Şeifer Alina Ionela

-Muzeu etnografic

P1110157

 

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „Cotu Brumă”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01795 (Epoca bronzului târziu, cultura Noua)

-Placă comemorativă ridicată în amintirea muncitorilor solidarizaţi cu ţăranii răsculaţi în 1907, cod LMI 2004 BT-III-m-B-02043 (1957)

 

Ibanesti

 

Creatori populari:

-Aurelia Racu, Elena Tarliman – ţesut

-Oana Racu, Adelina Fulga, Georgiana Spânu – interprete de muzică populară

Personalităţi născute în zonă:

-Dionisie Vitcu – actor, scriitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Dumitru Vitcu – prof.universitar

cercetător ştiinţific

-Petronel Zahariuc-prof.universitar istoric

Formaţii artistice: Ansamblul folcloric „Moştenitorii”

Evenimente culturale:

-Festival-concurs „Ritmurile copilăriei”

-Şezătorile iernii

-Concurs de icoane pe sticlă

-„Sadoveniana”-concurs de creaţie literară

-„Căutându-l pe Iisus” – concurs biblic

 

 

 

 

 

COMUNA LEORDA

 

 

Atestare documentară: 15 ianuarie 1613

Suprafaţa: 4168 ha

Număr locuitori: 2691

Sate componente: Leorda, Belcea, Costineşti, Dolina, Mitoc.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, adventişti

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Biblioteca comunală – bibliotecar Petru Sumanaru

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Situl arheologic şi Aşezare „Vatra satului” cod LMI 2004

BT-I-m-B-01798 (sec.XV-XVII epoca medievală)

-Monument închinat eroilor

monument eroi 4

 

Personalităţi născute în zonă: Romulus Sevastos-naturalist

 

 

 

 

 

COMUNA LOZNA

 

 

 

Atestare documentară: 1480

Suprafaţa: 2400 ha

Număr locuitori:  2195

Sate componente: Lozna, Străteni

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali.

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural,

-Bibliotecă comunală – referent şi bibliotecar Mihai Andreescu

-Muzeu etnografic

P1040352 

 

 

 

 

 

 

 
  P1040909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Podul de lemn de la Lozna – „Turbărie”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01801 (sec.I-III)

 

turbaria derca_1

 

Creatori populari:

-Cruşinschi Marcel – măşti populare

Personalităţi născute în zonă:

-Grigore Macovei – compozitor şi dirijor.

Formaţii artistice:

-Ansamblul de cântece şi dansuri „Lozneanca”

Evenimente culturale:

-Balul gospodarilor, Expo-zoo.

 

COMUNA LUNCA

 

 

 

Atestare documentară:cca.500-600 ani

Suprafaţa: 7472 ha

Număr locuitori: 4993

Sate componente: Lunca, Zlătunoaia, Stroieşti, Bârznoasa, Străteni.

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: români

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural-referent Valerică Curecheriu

 

Lunca

 

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Mărioara Dascălu

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Muzeul etnografic - sat Bâznoasa

-Cale de acces spre Mănăstirea Cozancea

Creatori populari:

-Maria Baghici – ţesut

Personalităţi născute în zonă:

-Andrei Popovici Bârznoşanu – biolog,

-George Damian – poet

-Paisie Olaru-duhovnic

Formaţii artistice:

-Dansuri populare copii – „Comorile Lunca”

Evenimente culturale:

-Festivalul harbuzului

 

 

 

 

COMUNA MANOLEASA

 

 

Atestare documentară: 1504

Suprafaţa: 9424 ha

Număr locuitori: 3619

Sate componente: Manoleasa, Bold, Flondora, Iorga, Liveni, Loturi, Manoleasa-Prut, Sadoveni, Şerpeniţa, Zahoreni

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Manoleasa

-Cămin cultural Liveni

-Bibliotecă comunală

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Aşezare „Iazul lui Bogdan”, sat Liveni, cod LMI 2004

BT-I-m-B-01799 (eneolotic – cultura Cucuteni)

-Fortificaţie „Valul Troian”, sat Manoleasa, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01802 (sec.II-V epoca migraţiilor)

 

 

 

 

 

COMUNA MIHAI EMINESCU

 

 

Atestare documentară:1538

Suprafaţa: 8708,95 ha

Număr locuitori: 7210

Sate componente: Ipoteşti, Cucorăni, Cerviceşti, Cătămărăşti Deal, Stînceşti, Cătămărăşti Vale, Manoleşti, Baisa

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, adventişti

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Ipoteşti,

-Căminul cultural Stânceşti,

-Căminul cultural Cucorăni,

-Căminul cultural Cerviceşti

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Acostăchioaie Marinela

-Muzeu sătesc Cucorăni

-Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”- Ipoteşti

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Aşezare fortificată Stînceşti „Dealul Bobeica”, cod LMI 2004 BT-I-s-A-01832 (sec.VI-III a.Chr. Laténe timpuriu)

-Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” sat Cerviceşti, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01954 (1787)

 

Cervicesti BT-II-m-B-01954

 

-Capela Calimachi, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-M-B-02011 (1837)

BT-II-m-B-02011 Capela Sf

 

-Mormintele familiei Eminovici, sat Ipoteşti, monument istoric, cod LMI 2004 BT-IV-m-B-02047 (sec.XIX)

-Casa memorială „Mihai Eminescu”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-IV-m-B-02047 (sec.XIX)

 

me

-Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-IV-a-B-02047 (sec.XIX)

-Lacul Codrilor Albastru

lacul_1    

 

 

 

 

 

 

 

Personalităţi născute în zonă:

-Poetul naţional Mihai Eminescu,

-I.D. Marin – eminescolog, scriitor,

-Mihai Cristea – academician

Evenimente culturale:

-Festivalul „Floarea albastră”

 

 

 

 

 

459PX-~1

COMUNA MIHĂILENI

 

Atestare documentară: 1397

Suprafaţa: 2142 ha

Număr locuitori:2730

Sate componente: Mihăileni, Vlădeni, Pîrîu Negru, Rogojeşti

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română, ucraineană

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Mihăileni

-Bibliotecă comunală

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica de lemn „Sf.Gheorghe” sat Vlădeni, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02027 (1785) 

Vladeni-Mihaileni BT-II-m-B-02027

 

 

 

 

 

 

-Mormântul mamei lui George Enescu (în cimitirul satului Mihăileni)

Creatori populari:

-Gheorghe Smerică-olărit

 

3

-Lupu Angela, Rodica Giuraniuc, Olimpia Ivanciuc – încondeiat ouă

Personalităţi născute în zonă:

-Ion Păun Pincio (n.1868 Mihăileni – d.1895),  poet

-Zahacinschi Nicolae-farmacist, autor monografie

-Ury Benador (n.1895 Mihăileni – d.1971), poet

-Petru Manoliu (n.1903 Mihăileni – d.1976), poet

Formaţii artistice:

-Ansamblul folcloric „Vesna”

Evenimente culturale:

-Festivalul Colindei

-Zilele „Taraş Sevcenko”-poetul naţional ucrainean

 

COMUNA MIHĂLĂŞENI

 

 

Atestare documentară: 1828

Suprafaţa: 6320

Număr locuitori: 2462

Sate componente: Sarata, Caraiman, Năstase, Negreşti, Păun, Slobozia, Silişcani, Mihălăşeni

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii:  română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Mihălăşeni

-Bibliotecă comunală Mihălăşeni-bibliotecar Gheorghe Gabriela

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Conacul „Urşianu”, cod LMI 2004 – BT-II-m-B-01997 (sf.sec.XIX)

 

BT-II-m-B-01997 Conacul Urşianu sat MIHĂLĂŞENI

 

 

-Sit arheologic de la Mihălăşeni “La Lipovanu”, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01807 (sec. IV-V epoca migraţiilor)

-Necropola tumulară de la Mihălăşeni „Punct Movila”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01808 (perioada de tranziţie la epoca bronzului, cultura Horodiştea-Folteşti)

 

 

 

 

COMUNA MILEANCA

 

 

Atestare documentară: 4 aprilie 1622

Suprafaţa:5980 ha

Număr locuitori: 3158

Sate componente: Mileanca, Codreni, Selişte, Scutari

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti de ziua a 7-a, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Mileanca

-Biblioteca comunală Mileanca – bibliotecar Sebastian Mitoceanu

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Pădurea Codreni

-Iazul Mileanca (activităţi de pescuit şi de petrecere a timpului liber)

Creatori populari:

-Ion Alupoaie – pictură naivă

Personalităţi născute în zonă:

-Elefterie Ciobanu-stareţ la Mănăstirea Bucium

-Teodosie Scutaru-episcop vicar al Bisericii Ortodoxe de stil vechi

Formaţii artistice:

-Formaţia de dansuri „Lăstăreii”

-Fanfara de copii „Lăstăreii”

 

Picture 290

 

Evenimente culturale:

-Balul gospodarilor.

 

 

 

 

 

COMUNA MITOC

 

Atestare documentară: 1700

Suprafaţa: 4512 ha

Număr locuitori: 1936

Sate componente: Mitoc, Horia

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural,

-Bibliotecă comunală

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „Punct Malul Galben”, cod LMI 2004

BT-I-s-A-01812

(epoca bronzului târziu)

 

mitoc

 

-Aşezare „Pârul lui Istrate”, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01813 (Eneolitic cultura Cucuteni)

Creatori populari:

-Marcel Rotaru, Constantin Lungeanu – prelucrarea pielicelelor

Personalităţi născute în zonă:

-Acad. Dumitru Graur – filolog

-Ion Caproşu-istoric

-Florică Murariu-rugbyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA NICŞENI

 

 

Atestare documentară: 1391

Suprafaţa: 4538 ha

Număr locuitori: 2886

Sate componente: Nicşeni, Dorobanţi, Dacia

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Nicşeni

SP_A0380

-Cămin cultural Dorobanţi

-Bibliotecă comunală

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Necropolă tumulară „La Movilă”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01817 (perioada de tranziţie la epoca bronzului, cultura Horodiştea - Holteşti)

-Sit arheologic „Ursoaia” în sat Dacia, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01776 (Eneolitic, Cultura Cucuteni)

-Pădurea Dorobanţi

Personalităţi născute în zonă:

-Mihai Constantineanu – biolog

 

 

 

 

 

COMUNA PĂLTINIŞ

 

Atestare documentară: 1595

Suprafaţa: 7507 ha

Număr locuitori: 3306

Sate componente: Păltiniş, Horodiştea, Slobozia, Cuzlău

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali, martorii lui Iehova

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Păltiniş, Căminul cultural Horodiştea – referent Valeriu Gavrilă

 

-Casa muzeu „Sf. Ioan Iacob Hozevitul”

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „La Făgădău” în sat Cuzlău, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01775 (sec.IV-V epoca migraţiilor)

-Aşezare „Dealul Mălăieşte”, sat Horodiştea, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01792 (Eneolitic, cultura Cucuteni)

Personalităţi născute în zonă:

-Sfântul Ioan Iacob Hozevitul

-Partenie Ciopron-episcop

-Marcel Chiţac – pictor

Evenimente culturale:

-Pelerinaj la Casa Memorială „Sf.Ioan Iacob Hozevitul”

 

 

 

 

COMUNA POMÂRLA

 

 

 

Atestare documentară:1420

Suprafaţă: 5382 ha

Număr locuitori:2789

Sate componente: Racovăţ, Hulubeşti, Pomârla

Confesiuni religioase: ortodocşi, creştini după Evanghelie, baptişti

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Biblioteca comunală-bibliotecar Chelaru Alina

-Muzeul sătesc al Bisericii „Duminica Tuturor Sfinţilor”

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” Pomârla, monument istoric, cod LMI 2004

BT-II-a-B-02003 (1811)

Pomirla BT-II-m-B-02003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fostul liceu internat „Başotă”, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02004 (1900)

-Statuia lui Mihai Eminescu din parcul central,

-Codrii Herţei, cu un fond de vânătoare

Creatori populari:

-Nemţuc Maria, Purice Ileana, Ursuleanu Viorica, Maxim Eugenia – ţesut

Formaţii artistice:

-Fanfara Pomârla

Evenimente culturale:

-Hramul Bisericii „Duminica Tuturor Sfinţilor” – sărbătoarea satului

-Festivalul „Datini şi obiceiuri”

-Simpozionul internaţional „D.Mangeron – Anastasie Başotă – Nicolae Oiţă”

 

 

 

 

 

100px-ROU_Santa_Mare_COA

COMUNA PRĂJENI

 

 

Atestare documentară: 1628

Suprafaţa: 3548 ha

Număr locuitori: 3434

Sate componente: Prăjeni, Lupeni, Lupăria, Miletin

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

HPIM2337

 

-Bibliotecă comunală

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic, Punct „Ciorogani” sat Prăjeni, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01821 (sec. IV-V Epoca daco-romană, sec.VI-IV a.Chr. Hallsttat)

-Sit arheologic, Punct „Nelipeşti” sat Prăjeni, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01822 (Eneolitic, cultura Cucuteni, perioada de tranziţie la Epoca bronzului, Epoca bronzului cultura Noua, Hallsttat, Latène timpuriu, sec.II-III, sec.IV-V Epoca romano-bizantină)

 

 

 

 

COMUNA RĂCHIŢI

 

 

Atestare documentară:1864

Suprafaţa:  7156 ha

Număr locuitori: 4860

Sate componente: Răchiţi, Cişmea, Costeşti, Roşiori

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali, creştini după Evanghelie,martorii lui Iehova

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural Răchiţi

-Căminul cultural Roşiori

-Biblioteca comunală –bibliotecar Rodica Guzu

-Muzeul „Petru Şuşter”-sat Costeşti

DSC02593

 DSC02602

 

Personalităţi născute în zonă:

-Petru Şuşter-biolog

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Iazul Costeşti-pescuit sportiv, agrement

 

 

 

 

 

COMUNA RĂDĂUŢI-PRUT

 

 

Atestare documentară:1437

Suprafaţa: 7986 ha

Număr locuitori: 4224

Sate componente: Rădăuţi-Prut, Miorcani, Rediu

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, adventişti de ziua a 7-a, martorii lui Iehova

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Rădăuţi Prut

-Cămin cultural Miorcani

-Cămin cultural Rediu

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Ciubotăroşă Laura Maria

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „Pîrîul Morii”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01810 (sec.IV-V epoca daco-romană)

-Biserica de lemn „Sf.Nicolae”, monument istoric, cod LMI 2004

BT-II-m-B-02007 (mijl.sec.XVIII)

Radauti-Prut BT-II-m-02007

-Conacul Pillat - Centrul cultural pastoral misionar-Miorcani, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01998 (1830)

BT-II-m-B-01998 Conacul Ion Pillat sat MIORCANI

 

Creatori populari:

-Teodor Gherasă-împletituri nuiele

Personalităţi născute în zonă:

-Ion Pillat – poet

-Alexandru D.Lungu – scriitor, actor

-Ion Pogorilovschi – filozof, publicist

-Corneliu Dimitriu-pictor

-Doina Ignat-canotoare

 

 

 

 

   COMUNA

   RĂUSENI

 

 

Atestare documentară: 14 decembrie 1433

Suprafaţa: 5099 ha

Număr locuitori: 3078

Sate componente: Răuseni, Doina, Stolniceni, Rediu, Pogorăşti

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti de ziua a 7-a

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural –referent Livia Motriuc

 

Rauseni21

 

-Biblioteca comunală – bibliotecar Titi Bejenaru

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „Gârla Morii” Răuseni, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01825 (Epoca bronzului târziu cultura Noua)

Creatori populari:

-Pamfilia Baluş, Elisabeta Motriuc, Elena Motriuc – ţesut

-Ilie Mogoşanu – cojocărit

Evenimente culturale:

-Ziua comunei – Întâlnire cu fiii satului

 

 

 

 

ROU_Ripiceni_COA

COMUNA RIPICENI

 

 

 

Atestare documentară: 28 iulie 1569

Suprafaţa: 5266 ha

Număr locuitori: 2188

Sate componente: Ripiceni

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural,

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Maria Popa

Personalităţi născute în zonă:

-Dumitru Ţiganiuc – poet

-Vasile Chinschi- pictor

-Gheorghe Stanciu-pictor

-Constantin Prut-scriitor

Evenimente culturale:

-Ziua comunei

 

COMUNA ROMA

 

 

 

Atestare documentară: 1833

Suprafaţa:  4767 ha

Număr locuitori: 3350

Sate componente: Cotârgaci, Roma

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali

Etnii: română

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” Cotârgaci, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01960 (1770)

 

BT-II-m-B-01960 Biserica de lemn Sf

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA ROMÂNEŞTI

 

 

 

Atestare documentară:1431

Suprafaţa:  3497 ha

Număr locuitori:  2210

Sate componente: Româneşti, Dămideni, Sarata

Confesiuni religioase: ortodocşi, creştini după Evanghelie

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Româneşti – referent Cotloană Anduţa

 

Romanesti_13

 

-Biblioteca comunală – bibliotecar Cristina Ciornea

 

 

 

 

 

 

 

100px-ROU_Santa_Mare_COA

COMUNA SANTA MARE

 

 

 

Atestare documentară: 1352

Suprafaţa: 6316 ha

Număr locuitori: 3150

Sate componente: Santa Mare, Durneşti, Bădărăi, Berza, Rînghileşti, Bogdăneşti, Rînghileşti Deal, Ilişeni

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural- referent Onofrei Elena

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Onofrei Elena

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Necropola tumulară, punct „La Movile” cod LMI 2004

BT-I-s-B-01827 (perioada de tranziţie la epoca bronzului, cultura Horodiştea-Folteşti)

-Pădurea de salcâmi „Berza” – Lunca Prutului

Personalităţi născute în zonă:

-Mihai Mereuţă-actor

Evenimente culturale:

-Festivalul florii de salcâm

-Întâlnire cu fiii satului – hora satului

COMUNA STĂUCENI

 

 

 

Atestare documentară:1526

Suprafaţa: 4364 ha

Număr locuitori: 3415

Sate componente: Stăuceni, Siliştea, Tocileni, Victoria

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Stăuceni – referent Ioan Dumitriu

 

 Stauceni_1

 

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Atănăsoaei Gabriel

-În amenajare la Stăuceni- Muzeu sătesc

-În amenajare Muzeul „Patriarhul Teoctist Arăpaşu” la Tocileni

Obiective de interes turistic:

-Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, ctitorită de Patriarhul Teoctist la Victoria şi bustul omagial al Patriarhului în incintă

Creatori populari:

-Arapaşu Victor, Asimionesei Mihai – prelucrare pielicele

-Pascariu Ortansa, Rusu Elena-ţesut

-Grădinariu Ana, Grădinariu Petru-prelucrări metale

-Cuparincu Florea –rapsod popular

Personalităţi născute în zonă:

-Teoctist Arăpaşu, Patriarhul României în perioada 1986-2007

Formaţii artistice:

-Ansamblul „Mugur de fluier”

-Grup vocal „Florile Sitnei”

Evenimente culturale:

-Festival folcloric „Vatra satului”

-Şezătoarea strămoşilor-moşii de iarnă

 

 

 

 

 

COMUNA SUHARĂU

 

 

 

Atestare documentară: 1721

Suprafaţa:  10605

Număr locuitori: 5174

Sate componente:  Suharău, Izvoare, Lişna, Oroftiana, Plevna, Smârdan

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Oroftiana

-Biblioteca comunală – bibliotecar Paula Avîrvărei

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Rezervaţia naturală – „Făgetul secular Stuhoasa”

-Parcul Suharău

-Sit arheologic Punctul „Izvorul popii”, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01833 (sec.XV-XVI Epoca medievală)

-Sit arheologic „La Comori”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01834 (Eneolitic, cultura Cucuteni)

-Situl arheologic Punct „Lotul invalizilor” cod LMI 2004

BT-I-s-B-01835 (sec.II-III Epoca romană)

-Situl arheologic, Punct „Ruginosul”, cod LMI 2004

Bt-I-s-B-01836 (sec.II-III Epoca romană)

-Biserica de lemn „Sf.Nicolae” sat Suharău, cod LMI 2004

BT-II-m-B-02013 (1793)

 

Suharau BT-II-m-B-02013

 

-Biserica „Sf. Arhangheli”, sat Lişna, cod LMI 2004

BT-II-m-B-02996 (1814)

 

BT-II-m-B-02015 Biserica SfLisna -Suharau BT-II-m-B-01996

 

Formaţii artistice:

-Fanfara Suharău

Evenimente culturale:

-Festivalul „Suharăul azi”

 

 

 

 

 

COMUNA SULIŢA

 

 

 

Atestare documentară:1817

Suprafaţa: 6561 ha

Număr locuitori:  3165

Sate componente: Suliţa, Dracşani, Cheliş

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română, romă

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Suliţa

-Cămin cultural Dracşani- referent cultural şi bibliotecar Budeanu Iulian

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Biserica „Sf.Nicolae” Suliţa, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02015 (1820-1826, ref.1912),

 

-Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Cozancea, monument istoric, cod LMI 2004

BT-II-m-B-02016.01 (1732, rep.1897)

0721_133632

Evenimente culturale:

-„Festivalul Crapului”

 

 

 

 

COMUNA ŞENDRICENI

 

 

 

 

Atestare documentară: 1400

Suprafaţa: 6343 ha

Număr locuitori: 4930

Sate componente: Şendriceni, Horlăceni, Pădureni

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Biblioteca comunală – bibliotecar Barbălată Cătălina

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic de la Şendriceni, punct „La Cetate”,

cod LMI 2004 BT-I-s-B-01837

-Aşezare, Şendriceni, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01837.01

(sec.VIII-XI Epoca medieval timpurie)

-Aşezare, Şendriceni, cod LMI 2004 BT-I-m-B-01837.02 (Perioada de tranziţie la epoca bronzului, cultura

Horodiştea-Folteşti)

-Şcoala normală „Al.Vlahuţă”, azi liceu, cod LMI 2004

BT-II-m-B-02017 (sf.sec.XIX)

BT-II-m-B-02017 Şcoală normală Al

 

-Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în biserică”, fost sat Stracova, cod LMI 2004

BT-II-m-B-02018 (1766)

 

Sendriceni-Stracova BT-II-m-B-02018

 

-Biserica de lemn “Sf.Împăraţi” sat Horlăceni, cod LMI 2004

BT-II-m-B-01991 (1788)

 

BT-II-m-B-01991 Biserica de lemn Sf

 

Personalităţi născute în zonă:

-Alecu Ivan Ghilia – scriitor, pictor.

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA ŞTIUBIENI

 

 

 

Atestare documentară: 1492

Suprafaţa: 4797 ha

Număr locuitori: 2828

Sate componente: Ştiubieni, Negreni, Ibăneasa

Confesiuni religioase: ortodocşi, baptişti, creştini după Evanghelie

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Ştiubieni

-Cămin cultural Negreni

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Gianina Merticaru

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic „Silişte”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01839 (Eneolitic, cultura Cucuteni, Epoca bronzului târziu, cultura Noua, sec.XVII-XVII Epoca medievală)

-Mănăstirea „Sf.Treime” Ştiubieni

-Conacul „Mihail Kogălniceanu”, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02023 (1890)

New Image

 

 

 

 

COMUNA TODIRENI

 

 

 

Atestare documentară: sec.al XVI-lea

Suprafaţa: 5315 ha

Număr locuitori: 4096

00_thSate componente: Todireni, Iureşti, Cerneşti, Gârbeşti, Floreşti

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română, romi

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

Todireni24

 

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Asaftei Veronica

-Muzeu comunal

 

 

 

 

ROU_TR~1

COMUNA TRUŞEŞTI

 

 

 

Atestare documentară:1568

Suprafaţa: 10.073 ha

Număr locuitori: 5683

Sate componente: Truşeşti, Ionăşeni, Drislea, Buhăceni, Păsăteni, Ciritei

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali, creştini după Evanghelie, martorii lui Iehova

Etnii: română, romi

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural-referent Mihaela Huţanu

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Leontina Obreja

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic de la Ionăşeni „Tintirim”, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01797

-Biserica de lemn „Sf.Dumitru” Ionăşeni, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01994 (1825)

 

Trusesti-Ionaseni BT-II-m-B-01994

 

-Muzeul satului Elena şi Marin Chipoancă

IMG_0071

 

Personalităţi născute în zonă:

-Ioan Nemţoi – sculptor în sticlă

Evenimente culturale:

-Ziua recoltei

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA TUDORA

 

 

Atestare documentară:1400

Suprafaţa: 7414 ha

Număr locuitori: 5174

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română, romi

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural-referent Covrig Ioan

Tudora4

-Bibliotecă comunală-bibliotecar Covrig Ioan

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic de la Tudora, punct „Curtea Veche”, cod LMI 2004  BT-I-s-B-01840 (sec.XV-XVII Epoca medievală)

-Sit arheologic de la Tudora, punct „Ocup”, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01841 (Epoca medievală)

-Conacul Cantacuzino-Paşcanu, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-20184, (1820)

BT-II-m-B-20184 Conacul Cantacuzino - Paşcanu sat TUDORA

 

-Fostul Conac Ratoş, monument istoric, cod LMI 2004

Bt-II-m-B-20185 (sec.XIX)

 

IMG_04BT-II-m-B-20185 Fostul conac Ratos sat TUDORA13

 

-Rezervaţia de Tisă – loc de agrement

 

  tisa tisa12

Creatori populari:

-Mihai Maxim – ţesător

-Sandu Călina – împletituri nuiele

Personalităţi născute în zonă: -Tiberiu Crudu-scriitor

Formaţii artistice:

-Formaţia „Tudoreanca”

-Ansamblul „Stejărelul”

Evenimente culturale:

-Festivalul „Holda de aur”

-Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Bună vreme, Bună vreme”

 

COMUNA UNGURENI

 

 

 

Atestare documentară: 1432

Suprafaţa: 13.675 ha

Număr locuitori: 7024

Sate componente: Ungureni, Plopenii Mari, Plopenii Mici, Durneşti, Borzeşti, Mîndreşti, Călugărenii Vechi, Călugărenii Noi, Sapoveni Vicoleni, Epureni, Mihai Viteazul

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Căminul cultural „Eugen D.Neculau” Ungureni

-Căminul cultural Borzeşti

-Căminul cultural Epureni

-Căminul cultural Călugărenii Vechi

-Căminul cultural M.Viteazul

referent Batîr Silviu

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Batîr Maria

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic, punct „Dealul lui Anton” sat Mîndreşti, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01806 (sec.IV,V Epoca daco-romană, Paleolitic, gravetian oriental)

Creatori populari:

-Maria Zotic, Aurica Cojocaru, Maricica Burlacu, Maria Roşu, Nicoleta Cojocaru – ţesut

 

P1020029

 

Personalităţi născute în zonă:

-Eugen D.Neculau – a înfiinţat prima Universitate Populară rurală din România în anul 1926

-Răileanu Vasile – prof.univ.dr.A.S.E. Bucureşti

-Adrian Neculau . prof.univ.dr. Universitatea „Al.I.Cuza”Iaşi

-Mircea Rusu – prof.dr.rector Universitatea „Apolonia” Iaşi

-Dumitru Murariu – biolog, directorul Muzeului Naţional „Grigore Antipa” Bucureşti

Formaţii artistice:

-Grupul „Femina”

-Fanfara

-Formaţia de datini şi obiceiuri de iarnă

Evenimente culturale:

-Zilele satului Mihai Viteazul

-Festival judeţean „Cânt şi joc pe Valea Jijiei”

-Festivalul datinilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA UNŢENI

 

 

 

 

 

Atestare documentară:1588

Suprafaţa:  6423 ha

Număr locuitori:2881

Sate componente: Unţeni, Burla, Burleşti, Mănăstireni, Soroceni

Confesiuni religioase: ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural,

-Bibliotecă comunală – bibliotecar

Dolhăscu Iuliana

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Situl arheologic „Valea Strîmbă” sat Mănăstireni, cod LMI 2004

BT-I-s-B-01805 (sec.II-III Latene târziu)

Personalităţi născute în zonă:

-Anton Achiţei  - interpret de muzică populară

-Bobeică Iulia – canotaj

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA VÂRFU CÂMPULUI

 

 

 

Atestare documentară: 1392

Suprafaţă: 7284

Număr locuitori:3867

Sate componente: Vârfu Câmpului, Ionăşeni, Lunca, Maghera, Pustoaia, Dobrinăuţi-Hapăi

Confesiuni religioase: ortodocşi, neo-protestanţi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Vf.Câmpului – referent Olariu Marinica

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Olaru Marinica

-Muzeu etnografic Vf.Câmpului-custode Înv.Costea Cicerone

-Universitatea Populară „Ecoul Siretului”, preşedinte executiv prof. Aristide Zub

- Societatea Culturală „Ecoul Siretului”

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Conacul Rosetti, sat Ionăşeni, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01995 (1890)

BT-II-m-B-01995 Conacul Rosetti sat IONĂŞENI_ comuna VÂRFU C

 

-Conacul Moruzi, sat Maghera, (sec.XIX), azi secţie a Spitalului de psihiatrie

 

-Biserica de lemn din satul Dobrinăuţi-Hapăi

Personalităţi născute în zonă:

-Acad. Alexandru Zub, prof.univ.dr., director al Institului de Istorie „A.D.Xenopol” Iaşi

-Vasile Cocriş - prof.univ.dr., decan al Facultăţii de economie şi Administrare a Afacerilor Iaşi,

-George Hazgan, cântăreţ de operă

Formaţii artistice:

-Grup folcloric „Sireţelul” Vf.Câmpului

Evenimente culturale:

-Simpozion anual al cadrelor didactice şi intelectualilor (peste 36 de ediţii, organizat de Şcoala cu cl.I-VIII Nr.1 Vf.Câmpului şi Societatea Culturală „Ecoul Siretului”)

-Festivalul folcloric „Aşa-i jocul neamului” Vf.Câmpului, 10 ediţii, 2000-2010

 

 

COMUNA VĂCULEŞTI

 

 

 

Atestare documentară: 14  aprilie 1415

Suprafaţa: 6051 ha

Număr locuitori: 2239

Sate componente: Văculeşti, Sauceniţa, Prelipca, Gorovei

Confesiuni religioase:  ortodocşi, adventişti de ziua a 7-a, penticostali, martorii lui Iehova

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Văculeşti

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Chiţanu Nicoleta

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic, punct „La Prisacă” Văculeşti, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01842 (Eneolitic, cultura Cucuteni)

-Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” sat Prelipca, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02005 (1773)

Vaculesti-Prelipca BT-II-m-B02005

-Biserica de lemn „Naşterea Maicii Domnului” sat Sauceniţa, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02008 (1794)

vaculesti-Saucenita BT-II-m-B-02008

-Biserica de lemn „Adormirea maicii Domnului” sat Văculeşti, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02025 (1712)

Vaculesti BT-II-m-B-02025

-Mănăstirea Gorovei, sat Gorovei, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-01986 (sec.XVIII)

BT-II-m-B-01986 BT-II-m-B-01986 BT-II-m-B-01986

-Muzeul popular Aioanei Aurel în locuinţa proprie, cu obiecte ale meşterilor populari

Personalităţi născute în zonă:

-Amariei Ioan, fost magistrat

-Ungureanu Ernest-biolog

-Dintevici Gheorghe-avocat, moşier

-Filip Petru-preot-a publicat monografia comunei Văculeşti

-Emil Bobu – personalitate politică comunistă

Formaţii artistice:

-Fanfara „Andrişeni”

Evenimente culturale:

-Zilele comunei

COMUNA VIIŞOARA

 

 

 

Atestare documentară:  1720

Suprafaţă: 4776 ha

Număr locuitori: 2087

Sate componente: Viişoara, Cuza Vodă. Viişoara Mică

Confesiuni religioase: ortodocşi, martorii lui Iehova

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

 

Viisoara11

 

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Epure Maria

Personalităţi născute în zonă:

-Dimitrie Brândză- biolog

Evenimente culturale:

-Zilele „Dimitrie Brândză”

 

 

 

COMUNA VLĂDENI

 

 

 

Atestare documentară: 1385

Suprafaţa: 6441 ha

Număr locuitori: 5042

Sate componente: Vlădeni, Brehuieşti, Mîndreşti, Huţani, Hrişcani

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali, baptişti

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Dorina Murariu

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Poienile Mari şi Mici (sat Brehuieşti)

-2 iazuri pentru pescuit sportiv Brehuieşti şi Vlădeni

-Sit arheologic „Mori de piatră”,sat Huţani, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01793 (sec.IV-V Epoca migraţiilor; sec.II-III)

Creatori populari:

-Cezar Alăzăroaie – sculptură în lemn

Personalităţi născute în zonă:

-Dragomir Horomnea-jurnalist, romancier

-Eugen Hruşcă-scriitor

Formaţii artistice:

-Grup vocal bărbătesc „Haiducii”

Scan0004

 

-Fanfara ţărănească

Evenimente culturale:

-Ziua comunei Vlădeni

 

 

 

 

 

COMUNA VLĂSINEŞTI

 

 

 

Atestare documentară:1864

Suprafaţă: 6762 ha

Număr locuitori: 3205

Sate componente: Vlăsineşti, Sîrbi, Miron Costin

Confesiuni religioase:  ortodocşi, penticostali

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural Vlăsineşti-referent Crap Mihai

-Cămin cultural Sîrbi

-Cămin cultural Miron Costin

-Biblioteca comunală

-Reţeaua electronică a comunicăţii locale (RECL)

-Punct de acces public la informaţii (P.A.P.I.)

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Obeliscul eroilor „Vlăsineşti-550”

 

PICT0303

 

-Fondul muzeistic al scriitorului Dumitru Corbea (Şcoala Sîrbi)

-Necropola tumulară „Dealul Movilelor”, cod LMI 2004            BT-I-s-B-01829 (perioada de tranziţie la Epoca bronzului, cultura Horodiştea-Folteşti)

Personalităţi născute în zonă:

-Gheorghe Nădejde, profesor, autor de manuale, publicist, scriitor

-Constantin Ciocoiu – preot, profesor, publicist

-Ion Simion Trufin – învăţător, autor de manuale

-Alexandru A. Faliboga – învăţător, politician

-Dumitru Corbea – scriitor, poet

-Haralambie Berijan – învăţător, publicist

-Nicu Stoianovici-directorul ziarului „Gazeta Dorohoiului”

-Garabet Ciomac-boier

-Cristea Goilav-boier

Formaţii artistice:

-Ansamblul folcloric „Hora”

 

Evenimente culturale:

-Ziua comunei Vlăsineşti

-Festivalul vinului

-Balul gospodarilor

-Parada datinilor şi obiceiurilor de iarnă „Florile dalbe”

 

 

 

 

 

COMUNA VORNICENI

 

 

 

Atestare documentară:1428

Suprafaţa: 594 ha

Număr locuitori: 4369

Sate componente: Vorniceni, Davidoaia, Dealu Crucii

Confesiuni religioase: ortodocşi

Etnii: română

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural

-Bibliotecă comunală – bibliotecar Istrate Cătălin

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic Punct „Lutărie”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01845 (Eneolitic, cultura Cucuteni,sec. IV-V Epoca migraţiilor, sec.IX-X Epoca medieval timpurie)

-Biserica de lemn „Sf.Dumitru” Vorniceni, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02028 (1821)

41

 

Creatori populari:

-Istrate Ana, ţesut

-Jijie Rodica, pictură naivă

Personalităţi născute în zonă:

-Octav Ionescu – prof.univ., autor lucrări de drept

Evenimente culturale:

- Zilele „Fii satului”

 

 

 

 

 

COMUNA VORONA

 

 

 

Atestare documentară: 7 ianuarie 1403

Suprafaţa: 8656 ha

Număr locuitori:  8026

Sate componente: Vorona, Poiana, Icuşeni, Vorona Mare, Vorona Teodoru, Joldeşti

Confesiuni religioase: ortodocşi, adventişti, penticostali

Etnii: româna

Instituţii de cultură:

-Cămin cultural – referent Sergiu Dascălu

-Biblioteca comunală - bibliotecar Zetu Maria

-Muzeu sătesc sat Icuşeni

Obiective de interes turistic şi cultural:

-Sit arheologic, punct „Dealul Holban”, cod LMI 2004 BT-I-s-B-01847 (Eneolitic, cultura Cucuteni)

-Biserica „Naşterea Maicii Domnului” Vorona Nouă, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02029 (sec.XIII-XIX)

BT-II-a-B-02029 Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului” - Voro

-Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Vorona Nouă, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02029.1 (1793)

BT-II-m-B-02029

-Stăreţie, sat Vorona Nouă, monument istoric, cod LMI 2004 BT-II-m-B-02029.02

    BT-II-m-B-02029

 

-Sihăstria Voronei

-Peştera unde şi-a petrecut o parte din viaţă pustnicul, Cuviosul Onufrie

 

pestera

 

-Stejarul lui Cuza, Vorona Nouă

-Biserica de lemn din satul Icuşeni

-Codrii Voronei

-Conacul medieval de la Joldeşti

Creatori populari:

-Matraş Valentin – împletituri nuiele

-Andronache Niculina- ţesut

-Ţugui Gheorghe, Ţugui Gh.Gheorghe – măşti

Personalităţi născute în zonă:

-Raluca Iuraşcu, mama poetului Mihai Eminescu

Formaţii artistice:

-Corala „Raluca Iuraşcu”

-Ansamblul folcloric „Codruleţul”

-Ansamblul folcloric „Poieniţa”

-Fanfara „Iacobenii”

Evenimente culturale:

-Festivalul folcloric inter-judeţean „Serbările pădurii”

-Festivalul internaţional al cântecului, dansului şi portului popular „Moştenite din bătrâni”

-Tabăra naţională de pictură religioasă „Un penel pentru credinţă”

-Zilele Eminescu