MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NATIONALE

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ BOTOŞANI

ACHIZITII PUBLICE 2018

1.Programul anual de achizitii publice

2.Centralizatorul achizitiilor publice

 

Titlu contract

Nr. Contract si data

Obiect contract

Procedura aplicata

Numar ofertanti

Furnizor

Prestator

Executant

Parteneri

Valoare prevazuta in contract

Sursa finantarii

Data de inceput

Data de finalizare

Modificari

Executare contractului

Pret

final

Status

Finalizat

In executie

Valoare platita

Data

platii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Contractele de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 Euro

 Nota:Pentru anul 2016 nu sunt prevazute lucrari de investitii.